Zamestnanci na PN

Praktické príklady: Hartmannové čiary a vodné žily na pracovisku

Manažér oddelenia z odboru stavebníctva prišiel do kontaktu s Geovital Akadémiou náhodou. Uviedol, že na jeho oddelení, tí istý pracovníci zostávajú často a dlhú dobu z dôvodu choroby práceneschopní. Po návrate do práce však zakrátko ochorejú znova a znova. Toto spôsobovalo problém ostatným spolupracovníkom, trpela tým tiež efektívnosť a úspech oddelenia sa postupne znižoval.

Akadémia urobila geobiologické meranie kancelárskych priestorov. Boli nájdené geopatogenné zóny – kríženia mriežok a vodné žily. Z 18 pracovísk, 4 boli najviac zasiahnuté. Po určení umiestnenia práve týchto, manažér oddelenia “onemel”, pretože práve títo štyria boli tí zamestnanci, ktorí boli neustále chorí a už boli označený inými zamestnancami ako “simulanti”.

Satellit – Geovital rohože na ochranu pred geopatogennými zónami boli inštalované – bez toho, aby zamestanci o tom vedeli. Voľné elektrické káble počítačov a monitorov boli zámerne presmerované a čiastočne tienené. Náklady na túto zmenu boli len AU $ 650. Doba pozorovania bola dohodnutá, aby sa zistilo, či došlo k nejakým zmenám u personálu a na oddelení.

Výrazné zlepšenie na oddelení po zavedení protiopatrení pred  žiareniami

Frau am Arbeitsplatz

Po tienení – sa radosť vrátila na pracovisko

Po niekoľkých týždňoch, Geovital akadémia dostala telefonát od veľmi šťastného manažéra. Nielen, že jeho oddelenie bolo teraz úplné, ale boli pozorované veľmi pozitívne zmeny v motivácii zamestnancov. Po niekoľkých týždňoch manažér bol niekoľkokrát opýtaný, že s čím súvisela táto obrovská zmena a ako ju možno dosiahnuť na iných oddeleniach …”.

O rok neskôr tento manažér navštívil Geovital Akadémiu v Sulzberg. Povedal nám, že AU 650 dolárov bola najlepšia investícia, akú spoločnosť kedy urobila. Pokiaľ ide o peniaze, nie je možné vypočítať skutočnú úsporu v dôsledku zníženia práceneschopnosti, a najmä účinnosť a zvýšenú produktivitu tímu. Medzitým bol manažér povýšený, získal ocenenie za vedenie svojho tímu a oddelenia a získal krásny bonus od svojho šéfa.

 

ODKAZY

 

About the Author:

Diagnóza rakoviny v rodine a úspech s alternatívnymi terapiami motivovali Patricka študovať prírodnú medicínu, biorezonanciu a stavebnú geobiológiu. Patrick je riaditeľom GEOVITAL AU / NZ / NL, ďalej je GEOVITAL inštruktorom, publikuje a prednáša celosvetovo o radiačnej ochrane zameranej na pacienta.

Leave A Comment