Workshop – Stavebná Geobiológia

Workshop – Stavebná Geobiológia 2020-02-18T14:27:07+01:00

Workshop – Stavebná Geobiológia – Urobte svoje domovy zdravšie. 

V našom 2,5 dňovom workshope sa dozviete o žiareniach v domácnostiach, ako ich merať, aké sú riešenia a ktoré sú najvhodnejšie pre zdravší život.

Rozšírte svoj obzor a postupy, ak ste lekár alebo terapeut začnite s osvetou u vašich pacientov, aby aj oni pochopili a porozumeli, čo a ako treba urobiť vo svojom vlastnom dome, byte.

Zúčastniť sa môže ktokoľvek. Neexistujú žiadne požiadavky. Geovital neustále rozširuje svoju sieť konzultantov. Ak Vás zaujíma zdravie, zdravší a hodnotnejší život,  je veľmi pravdepodobné, že budete chcieť spolupracovať s nami. Stiahnite si registračný formulár

Pomáhame mnohým
Rozšírili sme našu schopnosť pomôcť ľuďom tým, že školíme osoby, ktoré prejavili záujem (lekárov, terapeutov, architektov, stavebníkov a tiež laikov bez väzby na zdravie alebo stavebníctvo).  Učíme metódy ako merať, posudzovať domovy a následne aplikovať naše overiteľné “zdravé ” riešenia. Vzdelávanie umožňuje Geovital konzultantom odporučiť ostatným ten najlepší spôsob ako napraviť situáciu v domácnostiach a ako môžu pomôcť pri budovaní zdravšieho domu, bytu.

 

 

Workshop 
Každý sa môže naučiť počas 2-3 dní ako vykonávať posudzovanie domovov podľa Geovital. Na konci workshopu budete mať zručností (viac po nejakej praxi u priateľov a rodiny ), aby ste tieto služby ponúkli ostatným. Geovital Akadémia vás podporí ohľadom jednotlivých prvkov ochrany a aj pri zvyšovaní svojich technických znalosti. V závislosti od typu obchodného vzťahu medzi nami a od vášho pocitu, či to potrebujete alebo nie, Geovital vám môže poskytnúť ďalšie školenia a podporu. Ak zatiaľ neexistuje lokálny geobiológ / servisné stredisko Geovital vo vašom okolí, možno je to príležitosť, ktorá by vás mohla zaujímať …

V súčastnosti potreba geobiológov rastie po celom svete. Táto profesia ponúka dostatok cenných príležitostí. S Geovital vynikajúcou reputáciou, kvalitnými produktami, školeniami a podporou, ktorú môžete využívať, môžete riadiť svoj ​​vlastný samostatný podnik. Stavebná Geobiológia sa nádherne viaže s prácou integrovaných lekárov a ostatných zdravotných pracovníkov, ktorí môžu poskytnúť túto službu pre existujúcich pacientov alebo ju využiť na získanie nových. Rovnako, tí v stavebníctve (architekti, stavitelia, elektrikári atď) môžu vytvoriť pre seba a svoje podnikanie bod, vďaka ktorému sa potenciálny klienti rozhodnú pre spoluprácu, pretože ponúkajú “domovy zdravšie a bez žiarenia”.

Podrobnosti – čo sa naučíte

Elektronické znečistenie_Elektrosmog/ Žiarenia v domácnosiach / EMP audit
Účinky vysokofrekvenčného a nízkofrekvenčného žiarenia (EMP / elektronické znečisťenia / elektrosmogu / elektro stresu) na zdravie sú dobre zdokumentované. Môžete si čítať o tom, ale na konci budete potrebovať niekoho, kto vás to naučí robiť správne, vyhodnotiť aj vysvetliť všetky dôležité dôsledky. Geovital Akadémia bola a je schopná pomôcť stovkám ľuďom po celom svete, aby zvládli zručnosti stavebného geobiológa – či už boli lekármi, terapeutmi alebo niekto z ne-lekárskeho prostredia.

V kurzoch, workshopoch pojednávame o umelých zdrojoch žiarenia, ako sú domové elektroinštalácie, veže operátorov mobilných telefónov, inteligentné merače, napájacie káble a ďalšie. Účastníci získajú skúsenosti s meraním osoby, ktorá je skutočné vystavená úrovniam expozície, budú pátrať po zodpovedných zdrojoch a riešiť ich odstránenie, minimalizáciu.

Geopatogenné zaťaženie
V domácom prostredí sa k všetkému pridávajú excesy z prírodzeného, zemského žiarenia. Toto sa označuje ako “geopatogénny stres”, a je dobre známy  svojimi škodlivými účinkami na ľudský organizmus. Profesie Ivan Engler (PhD Medicine) píše:

“Geopatogenné zóny … časom oslabujú aj imunitný systém. Takmer všetci moji (cca 300) pacienti s nádorovým ochorením, mali svoju posteľ roky umiestnenú na energeticky nepriaznivom mieste v geopatogénnej zóne.”

Zdá sa, že mnohí lekári a autority v prírodných terapiách sa vracajú späť ku geopatogennému stresu a škodlivým účinkom, ktorý môže mať (pozri http://cs.wikipedia.org/wiki/Geopatogenní zóna). Je ťažké nájsť informácie o tom, ale ak ich nájdete, bude vám chýbať sebavedomie, a to najmä pokiaľ ide o posúdenie svojich vlastných domovov alebo domov, bytov ostatných ľudí. Preto, aj keď pochopenie, lokalizácia a meranie geopatogenného zaťaženia je zručnosť, ktorú je ľahké sa naučiť a vykonávať, avšak musí vám to niekto skúsený ukázať a naučiť vás.

Riešenia, ktoré Geovital vyvinul pre geopatogenný stres sú používané viac ako 25 rokov a ich fungovanie možno overiť. Klienti sú dokonca vyzvaní, aby si sami overili účinnosť produktov pomocou jednoduchej zručnosti, ktorú vás naučíme počas workshopu.

V našom Workshop-e
V kurze sa naučíte všetko, čo je nutné pochopiť, ako testovať a merať elektronické znečistenie (EMR) a geopatogénny stres. Budete vedieť, ako nás všetky žiarenia ovplyvňujú. Naučíte sa, ako ich merať jednoduchým spôsobom, ktorý môžete použiť pri vysvetľovaní žiarenia vašim budúcim klientom / pacientom. Budete mať možnosť povedať im o jednoduchých spôsoboch, ako sa im vyhnúť alebo minimalizovať svoju expozíciu. Navyše, budete dobre poučení o profesionálnych tieniacich/ochranných prvkoch, ktoré sú všetky do jedného overiteľné, a ktoré dávajú a majú zmysel, majú svoju historicky overenú účinnosť a môžu pomôcť vyriešiť situáciu vášho klienta. Eliminácia žiarení je najvyššou prioritou Geovital. Avšak, s toľkými zdrojmi žiarení, ktoré sú všade okolo nás a sú mimo našho dosahu ich kontrolovať, riadiť – tienenie je často nutné a nevyhnutné.

Všetci ste vítaní na našom workshope (pozri video). Obzvlášť ale naše učenie najlepšie rezonuje s osobami, ktoré majú holistický pohľad a prístup k zdraviu, takisto prírodný a alternatívny terapeuti, ktorí sa nesústreďujú na symptómy, ale hľadajú ozajstné príčiny obtiaží a chorôb. Ak patríte do tejto skupiny, na workshope získate ďalšiu veľmi dôležitú zručnosť a schopnosť, ktorú môžete využiť pri vedení svojich pacientov k lepšiemu zdraviu. PLUS, budete mať ďalšiu “nie tak bežnú schopnosť” k získaniu nových pacientov/klientov/zákazníkov do svojej praxe.

Ponúkajte merania a kontroly v domácnostiach
My, v Geovital veríme, že poradíte naše riešenia a vyberiete tie, ktoré sú ekonomické a vhodné pre konkrétnu situáciu. Keď doporučíte niektorý z výrobkov Geovital a vytvoríte objednávku ( ak ste aktívny Geovital sprostredkovateľ alebo zástupca), Geovital vám vyplatí časť marže za každú položku, u ktorej bol nákup dokončený. Týmto spôsobom nemusíte mať žiadne skladové zásoby. Geovital sa postará o celú logistiku.

Úrovne spolupráce
Väčšinu ľudí prekvapuje a udivuje Geovital prístup a celostná starostlivosť s akou boli naše produkty vyvíjané. V závislosti na vašej časovej vyťaženosti, existujúcich pracovných záväzkoch a ochoty nasledovať “do bodky” náš protokol – alebo robte veci podľa vášho uváženia – spolu nájdeme úroveň/spôsob spolupráce, ktorý by vám vyhovoval.

Pravdepodobne sa nájdete v jednom z následovných foriem:

 • Geovital zástupca: Vhodné pre tých, ktorí chcú a môžu venovať väčšie množstvo času na vyvolanie záujmu o merania, kontroly
 • Geovital partner: Vhodný pre profesie (lekár, terapeut, architekt, elektrikár, staviteľ…), ktorý by rád následoval náš postup, ale už má plný prac. úväzok.  Títo ľudia nie sú ochotní ani schopní venovať veľa času na vyvolanie záujmu o merania, kontroly v domácnostiach. Avšak, chcú tieto merania robiť, keď ich o to požiada klient alebo keď to bude potrebné a v súlade s ich činnosťou.
 • Predajca: Táto osoba má svoje vlastné, vyskúšané metódy a filozófiu na posúdenie žiarení a praje si ich následovať. Majú radi niektoré alebo všetky Geovital riešenia a chceli by ich začleniť  do svojej ponuky. Nepotrebujú však inú pomoc. Potrebujú pomoc len ohľadom produktu pre seba a svojich zákazníkov.

Nech ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v ktorom sa budete cítiť pohodlne – budeme sa tešiť na spoluprácu s vami. Budeme vašou silnou oporou a podporou v tomto obchodnom vzťahu. Porozprávajte sa s nami o svojich zámeroch a prianiach pred, počas alebo po workshope.

 

 

Témy preberané na workshope

 • História Stavebnej Geobiológie (Western Feng Shui)
 • Ako reaguje ľudské telo (nervy a bunky) na rušivé polia
 • Dôležitosť spálne z hľadiska zdravia
 • Nízkofrekvenčné žiarenia v domácnostiach
 • Vysvetlenie detekčných a eliminačných zručností nízkofrekvenčných žiarení, overenie pomocou jednoduchého inštrumentu
 • Vysokofrekvenčné zdroje žiarenia – z vonkajšieho prostredia a vo vnútri domu, bytu
 • Schopnosti detekcie vysokofrekvenčného žiarenia v praxi s meracím prístrojom
 • Geopatogenné zaťaženie: vodné žily, tektonické zlomy, nánosy, Hartmanové a Curryho pásy
 • Ako vyhľadať geopatogenné zóny v teréne a v dome, byte
 • Merania, kontroly NF, VF, Geo
 • Merací protokol Geovital Akadémie
 • Úvod do konceptu Kindling Akuport M1 (alebo Vega test) pre EAV testovanie na záťaže z geopatogenných zón a elektronického znečistenia, testovanie na intoleranciu matracových materiálov
 • Ako zapojiť klienta pri detekcii geopatogenných zón, aby si sami preukázali, že ste si to nevymýšľate
 • Ako vykonať odporúčania na zamedzenie, zníženie alebo odstránenie rušivých polí
 • Predošlé výsledky s používaním tieniacich a eliminačných riešení Geovital Akadémie
 • Tieniace prvky/produkty – ktoré to sú, načo sú, kedy v akých prípadoch ich použiť
 • Ako si môžete vytvoriť príjem zo služieb Stavebnej Geobiológie
 • Marketingové stratégie pre vaše služby
 • Ako môžete pracovať s Geovital Akadémiou, a to spôsobom, ktorý vyhovuje práve vám
[kontaktný-formulár-7 id=”5386″ title=”vzdelávanie”]

Vypočujte si čo povedali naši študenti po workshope…

 

Neváhajte, zaregistrujte sa ešte dnes

Na našich Geovital workshopoch máme maximálne šesť osôb. Workshopy majú tendenciu rýchlo sa naplniť.  Ak sa nemôžete zaviazať k registrácii teraz, prosím kontaktujte nás a zaregistrujte sa ako záujemca. Týmto spôsobom dostanete aktuálne informácie o workshope, ktorý vás zaujíma.

Záloha je 200 eúr, ktorá je nevratná a očakáva sa pri registrácii. Zostávajúca suma je splatná dva týždne pred dátumom začatia.

Cena workshopu
Investícia do workshopu je 384 eúr vrátane DPH.  Stiahnite si registračný formulár.
Ak podnikáte v oblasti zdravia alebo stavebníctva, považujte to za firemné náklady.

Čo cena za workshop zahŕňa:

 • Workshop inštrukcie (v Slovenčine/ English / Deutsch)
 • Profi-rod
 • 1 pár L-rods
 • Snack (za celodenný workshop)
 • Transport do terénu

Počas workshopu vám budú ponúknuté špeciálne ceny na jednotlivé ochranné prvky, ak sa rozhodnete si ich zakúpiť počas alebo ihneď po workshope.

Dúfame, že vás uvidíme čoskoro.

Geovital Akadémia

Často kladené otázky

Ako dlho trvá workshop a ako rýchlo nadobudnem sebadôveru, že to čo sa naučím budem vedieť robiť?

Workshop trvá zvyčajne 2,5 dní. Na praktizovanie svojich nových zručnosti budú organizované výlety do terénu,  1x minimálne /v závislosti od počasia/. Väčšina ľudí si rýchlo tieto zručnosti osvojí a ku koncu workshopu sú viac-menej schopní prevádzať merania samostatne. Po workshope zvyčajne začnú u svojej rodiny a priateľov / veľmi vhodné pre štart/. Než sa nazdáte, nadobudnete skúsenosti a začnete sa v skutku cítiť ako expert. Geovital Akadémia je vám vždy k dispozícii ponúknuť pomoc. Napríklad: môžeme pomôcť vášmu klientovi (a zároveň rešpektovať, že je to váš klient) s konzultáciou pri stavbe nového domu, ak máte pocit, že zatiaľ je to nad vaše sily.

Musím byť lekár alebo terapeut?

Nie, neexistujú žiadne podmienky/predpoklady. Skúsenosti z oblasti zdravotnej starostlivosti sú prospešné, ale vôbec nie potrebné. Stáva sa, že mnoho integrovaných lekárov a terapeutov identifikuje potrebu posúdenia domácností u svojich existujúcich pacientov/klientov a nevedia na koho sa obrátiť. Po Geovital workshope/školení sú schopní sami ponúknuť túto službu svojim klientom.

Stavebnú Geobiologiu možno prevádzkovať ako samostatný biznis. Existuje dostatok domácností, ktoré potrebujú byť posúdené, a bohužiaľ, existuje dosť ľudí s chronickými zdravotnými ťažkosťami, vďaka nezdravým domom a bytom, v ktorých žijú. Tiež existuje mnoho ľudí, ktorí sa zaoberajú zdravím a orientujú sa na zdravý životný štýl. Ak nie ste lekár alebo terapeut, môžete spolupracovať s týmito odborníkmi a pomáhať svojim klientom týmto spôsobom.