Výskum

Výskum 2020-02-18T10:18:45+01:00

Výskumy a štúdie vo vzťahu k expozícii zo žiarenia

Stále sa zvyšujúce množstvo výskumov a štúdii jasne spája zdravotné problémy s expozíciou žiareniam. Tieto zdravotné problémy sú vyvolané expozíciou človeka žiareniam s oveľa nižšími hodnotami/úrovňami než sú maximálne limity expozícií stanovené vládami. Samozrejme, že existujú výskumy, ktoré ukazujú, že toto nemá žiadny vplyv, ale je tiež zaujímavé a potrebné si všimnúť, že väčšina týchto výskumov/štúdií je financovaná odvetvím, ktoré tieto žiarenia produkuje.

Independent-Studies-Cropped

 

Tieto štúdie majú tendenciu nájsť menej problémov, než výskum, ktorý je robený tými čo nie sú financovaný žiadnym odvetvím. Prosím, vyberte si kategóriu (nižšie) kde nájdete zbierku štúdií – nájdete zaujímavé čítanie. Dobrým zdrojom výskumu na túto tému je Bioinitiative správa. Stiahnite si túto správu.

» Bioinitiative Report si stiahnite tu

 

Výskum ohľadom žiarení s nízkymi hodnotami/úrovňami.

Rádiofrekvenčné žiarenie označené za ľudský karcinogén

Dlhodobá štúdia švédskeho vedca Lennarta Hardella (zverejnená v októbri 2014) na glióm a akustický neurom mozgových nádorov ukazuje, že RF /rádiofrekvencia/ je karcinogénna. Vedec vyzýva, aby RF bola označená za karcinogén IARC 1 Class (to znamená rozhodne karcinogénna pre človeka), a odporúča urýchlene zrevidovať bezpečnostné pokyny.

Čítajte celý text tu: Mallery-Blythe-v1-EESC

Subjektívne príznaky súvisiace s GSM žiarením z mobilných telefónov, základňových staníc

December 2013
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
Correspondence to Professor Enrique A Navarro; enrique.navarro@uv.es

“Symptómy najviac súvisiace s expozíciou boli strata chuti do jedla (OR=1.58, 95% CI 1.23 to 2.03); nedostatok koncentrácie (OR=1.54, 95% CI 1.25 to 1.89); podráždenie (OR=1.51, 95% CI 1.23 to 1.85); a poruchy spánku (OR=1.49, 95% CI 1.20 to 1.84).”

Súhlasíme s pokynmi ostatných autorov v nadväznosti na princíp prevencie, keďže s ne-tepelnými účinkami sa neuvažuje v nijakej oficiálnej norme. Tu sa zahŕňa  minimalizácia expozície v rámci technických možností, aby sa zabezpečilo výrazné zníženie dlhodobému vystaveniu sa žiareniu z veží mobilných telefónov v obytných oblastiach.  Epidemiologické a klinické štúdie by mali naďalej sledovať možné zmeny v zdravotnom stave populácie. Nakoniec, by mali byť informácie o správnom používaní nových elektronických zariadení jasne formulované a prezentované užívateľom.

Plné znenie tejto správy: http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full

 

Provokačná štúdia vykonaná pomocou Variability srdcovej frekvencie ukazuje, že žiarenia z 2,4 GHz bezdrôtového telefónu ovplyvňujú autonómny/vegetatívny nervový systém

Magda Havas, Jeffrey Marrongelle, Bernard Pollner, Elizabeth Kelley, Camilla R.G. Rees, Lisa Tully
Environmental and Resource Studies, Trent University, Peterborough, Canada

“Provokačný experiment: U štyridsať percent pacientov sa vyskytli zmeny v ich srdcovej frekvencii, ktoré sú pripísané mikrovlnému žiareniu /MW. Pre niektorých boli reakcie extrémne (tachykardia), pre ostatných stredne ťažke až mierne ( zmeny v sympatickom SNS a /​​alebo v parasympatickom nervovom systéme PSNS ) a u niektorých nebola pozorovaná žiadna reakcia, či už z dôvodu vysokej schopnosti adaptácie alebo kvôli systémovému neuro-vegetatívnemu vyčerpaniu … ”

Plné znenie tejto správy: http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2010/10/C5-havas-revised-final.pdf

 

 

Elektromagnetická precitlivenosť: dôkaz pre nové neurologický syndróm

Dec 2011: McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL, Frilot C, Gonzalez-Toledo E, Marino AA
Department of Neurology, LSU Health Sciences Center, Shreveport, Louisiana 71130-3932, USA

“… subjekt pociťoval prechodné bolesti, bolesti hlavy, svalové zášklby a vynechávanie rytmu srdca do 100 sekúnd po expozícií elektromagnetickým poliam/ EMP/ …”

Viac na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

 

 

Extrémne nízke frekvencie magnetického poľa ultmujú/zoslabujú sekréciu inzulínu z inzulinoma bunkovej línie

Sakurai T, Satake A, Sumi S, Inoue K, Miyakoshi J
Scientific collaborator in the Laboratory of Cellular Biotechnology (LBTC),

“V tejto štúdii sme skúmali účinky expozície extrémne nízkej frekvencie magnetického poľa (ELF MF) na hormonálnu sekréciu.”… “Tieto výsledky naznačujú, expozícia ELF MF tlmí sekréciu inzulínu z RIN-m buniek prostredníctvom prílivu vápnika cez kalciové kanáliky”.

Viac na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15042624

 

 

Biologické účinky ako dôsledok nízkych magnetických polí na rastliny.

By Belyayskaya NA
Institute of Botany, Kyiv, Ukraine. nbelyav@mail.i.com.ua

“… Uvedené údaje naznačujú, že predĺžená expozícia nízkych/slabých magnetických polí na rastliny môže spôsobiť rôzne biologické účinky na úrovni buniek, tkanív a orgánov ….”

Viac na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15880893

 

 

VAROVANIE: Uzemňovacie plachty a rohože

“Existuje vysoká pravdepodobnosť, že situáciu nezlepšíte, ale ju urobíte ešte horšiu, a zvýšite tak expozíciu na polia v spálňach… Pokles merateľného napätia v tele /vo Voltoch/ nemusí v skutočnosti znamenať pokles intenzity elektrického poľa … ”

Dr. Ing Martin H Virnich (Engineering Office of Building Biology and Environmental Testing, Germany)
http://buildingbiology.ca/wd/wp-content/uploads/2012/08/FINAL_ACHTUNG_ABSCHIRMDECKE_WEB.pdf

 

 

Kliknite aj na ostatné záložky ako “Plodnosť”, “Deti”, “Rakovina” a “DNA a VGCC ” – dočítate sa viac zaujímavých poznatkov z výskumu. Taktiež Bioinitiative správa je skvelým zdrojom informácií.

Pár výskumov/dát týkajúcich sa žiarení s nízkymi úrovňami a plodnosti.

Vplyv používania mobilného telefónu na spermie u mužov navštevujúcich kliniku zaoberajúcou sa liečbou neplodnosti: pozorovacia štúdia.

By Agarwal A, Deepinder F, Sharma RK, Ranga G, Li J. Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. agarwaa@ccf.org

Tristo šesťdesiat jeden mužov podstupujúcich vyhodnocovanie neplodnosti bolo rozdelených do štyroch skupín podľa ich aktívneho používania mobilného telefónu: skupina A: nepoužíva mobil; skupina B: <2 h / deň; Skupina C: 2-4 h / deň a skupina D:> 4 h / deň. V porovnaní priemerného počtu spermií, pohyblivosti, životaschopnosti a normálnej morfológie medzi týmito štyrmi skupinami užívateľov mobilných telefónov boli rozdiely štatisticky významné. Priemerná pohyblivosť spermií, životaschopnosť a normálna morfológia boli významne odlišné u skupiny užívateľov mobilných telefónov v dvoch skupinách podľa počtu spermií. Laboratórne hodnoty u vyššie uvedených štyroch parametroch boli znížené vo všetkých štyroch skupinách používateľov mobilných telefónov, a to podľa zvyšujúcej sa doby trvania používania mobilného telefónu. ZÁVER: Používanie mobilných telefónov znižuje kvalitu spermií u mužov tým, že zníži počet spermií, pohyblivosť, životaschopnosť, a normálnu morfológiu. Pokles parametrov u spermií závisel od dĺžky dennej expozície mobilnému telefónu a bol nezávislý od pôvodnej kvality spermií.

Viac na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179

 Vystavenie sa magnetickým poliam a riziko nízkej kvality spermií.

Li DK, Yan B, Li Z, Gao E, Miao M, Gong D, Weng X, Ferber JR, Yuan W Division of Research, Kaiser Foundation Research Institute, Kaiser Permanente Northern California, 2000 Broadway, Oakland, CA 94612, United States. dkl@dor.kaiser.org

“… úroveň magnetického poľa MP > alebo = 1.6mG mala dvojnásobne zvýšené riziko abnormálnej pohyblivosti spermií a morfológie … Zvýšené trvanie expozície MP nad 1.6mG ďalej zvýšilo riziko …”

Viac na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910156?dopt=Abstract

Znížená plodnosť

Vedci zistili, že kvalita spermií a ich pohyblivosť sa znižuje, keď muži nosia mobilný telefón na opasku alebo vo vrecku nohavíc.

A.Agarwai et. Al, “Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study. “Fertility and Sterility, vol. 92, no.1 (2008): 124-128.

[/fusion_builder_row_inner] 

Expozícia tehotnej matky magnetickým poliam, súvislosť tehotenstva s rizikom astmy u potomkov

NLi, DK, Chen H, Odouli R
Division of Research, Kaiser Permanente, Canada

U 626 detí, ktoré boli sledované po dobu až 13 rokov, bola astma klinicky diagnostikovaná. Všetci účastníci nosili pri sebe meter na meranie úrovní magnetických polí/MP/ počas tehotenstva.

VÝSLEDKY: …zvýšené riziko astmy u potomkov: každé zvýšenie úrovne magnetického poľa o 1 mG  v tehotenstve bol spojený s 15%-nou zvýšenou mierou astmy u potomkov, v porovnaní s deťmi …, ktorých matky mali nízku úroveň MP (medián 24 hodín na úrovni MP ≤ 0,3 mG) počas tehotenstva. Deti, ktorých matky mali vysokú úroveň MP (> 2,0 mG) mali viac ako 3,5 násobne vyššiu mieru rizika astmy … zatiaľ čo deti, ktorých matky mali strednú úroveň MP (> 0,3-2,0 mG) mali zvýšenú mireu astmy o 74%.

ZÁVER: Naše výsledky poskytujú nové epidemiologické dôkazy, že vysoké hladiny MP v tehotenstve môžu zvýšiť riziko astmy u potomkov.

Viac na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810627

 

Environmentálne elektromagnetické pole a ženská plodnosť

Leila Roshangar and Jafar Soleimani

“Niet pochýb o tom, že poškodenie buniek po expozícii EMP je základom všetkých porúch. Na podporu našich zistení Sandra et al / (Sandra et al. 2000) navrhol, že expozícia EMP by mohla tiež narušiť ženský reprodukčný potenciál u cicavcov znížením kapacity folikulov na dosiahnutie vývojovej fázy, ktorý je základným predpokladom pre reprodukčný úspech …

… naše výsledky naznačujú, že apoptóza hrá kritickú úlohu pri degenerácii kortikálneho tkaniva vaječníkov, luminálneho a žľazového epitelu, a stromálnych buniek v maternici a luminálneho epitelu vo vajíčkovode. Aktuálny model expozície EMP môžu byť použitý v snahe nájsť spôsoby, ako zlepšiť životaschopnosť tkaniva vaječníkov pre rast folikulov a pre následnú IVF liečbu, a alebo na ochranu reprodukčných orgánov od EMP efektu. …

Celá správa: http://www.intechopen.com/books/from-preconception-to-postpartum/environmental-electromagnetic-field-and-female-fertility

 

Možné účinky elektrických vyhrievacích diek / prikrývok a vyhrievaných vodných postelí na vývoj plodu

Nancy Wertheimer PhD, Ed Leeper

“Sezónne zvyky boli pozorované v raste plodu a miere potratovosti pre rodiny, ktoré používali elektricky vyhrievané postele. Tieto zvyky možno pripísať k sezónnemu používaniu vyhrievaných lôžok …. možno vidieť len u užívateľa, nie u nepoužívateľov …”

Viac na Wiley Online Library, BioElectroMagnetics 1986: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2250070103/abstract

 

Potraty u fyzioterapeutiek /žien/, ktoré používajú prístroje s rádio-frekvenčnym a mikrovlnným elektromagnetickým žiarením

Dr Rita Ouellet-Hellstrom and Walter F Stewart, 1992

“Zo žien vystavených mikrovlnám, 47,7% potratilo pred 7. týždňom tehotenstva v porovnaní s 14,5% žien, ktoré neboli vystavené žiareniam.”

Viac na Oxford Journals, American Journal of Epidemiology: http://aje.oxfordjournals.org/content/138/10/775
Viac na John R. Goldsmith study: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

 

Výskum/štúdie týkajúce sa expozícii detí nízkej úrovni žiarenia.

Možné asociácie z expozícii rádio-frekvenčných vĺn elektromagnetického žiarena na plod / novorodenca  a zvýšeným výskytom porúch autistického spektra (PAS / ASD).

“… Pred časom bola miera výskytu autizmu 4-5 na 10.000 detí. Najnovšie dôkazy naznačujú zvýšenú mieru, a to 1 z 500 detí ….  Veríme, že expozícia plodu alebo novorodenca voči rádio-frekvenčnému žiareniu “môže byť spojená so zvýšeným výskytom autizmu.”

Prečítajte si abstrakt v PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962625

Čítajte celú správu: http://www.emfbioeffects.org/report.html  

Analytická štúdia detskej leukémie v južnom Ontariu, Kanada, a expozície magnetickým poliam v rezidenciách

Lois Mm. Green, A B Miller, P J Villeneuve, D A Agnew, M L Greenberg, J Li, et al

“U detí mladších ako 6 rokov v čase diagnózy, merania po obvode domu/bytu s magnetickým poľom ≥ 0:15 μT (1,5 mg) boli spojené so zvýšeným rizikom leukémie …. Naše nálezy nepodporili asociáciu medzi leukémiou a blízkosťou elektrického vedenia s vysokým elektrickým prúdom. ”  Čítajte správu na Wiley Online LIbrary: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0215%2819990719%2982:2%3C161::AID-IJC2%3E3.0.CO;2-X/full  

Prenatálna a postnatálna expozícia mobilnému telefónu a poruchy správania u detí.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA.

“Vystavenie sa mobilnému telefónu v prenatálnom a do menšej miery v postanatálnom období bolo spojené s poruchami správania sa, ako sú emocionálne problémy a hyperaktivita okolo veku nástupu do školy.”  Viac na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract  

Expozícia magnetickému poľu a prežitie po stanovení diagnózy leukémie u detí: Nemecká kohortová štúdia

Anne Louise Svendsen, T Weihkopf, P Kaatsch and J Schuz Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark

“Inšpirovaný nedávnou americkou štúdiou, ktorá ukazuje horšie prežitie detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou (ALL), a ktoré boli vystavené magnetickým poliam nad 0,3 μT, budeme skúmať tento vzťah v nemeckej kohort štúdii prípadov detskej leukémie … Po úpravách o prognostické rizikové skupiny, riziko pre expozície nad 0,2 μT (2 mg) sa zvýšili na HR, 3.0 (95% CI, 0,9 až 9,8). “(300% nárast). Čítajte abstrakt na American Association for Cancer Research: http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short  

Detská leukémia a magnetické polia v Japonsku: Klinická štúdie o detskej leukémii a striedavých magnetických poliach v japonských domácnostiach.

Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, Yamaquchi N, Akiba S, Honda Y, Hagihara J, Isaka K, Ojima T, Nakamura Y, Mizoue T, Ito S, Eboshida A, Yamazaki S, Sokejima S, Kurokawa Y, Kubo O
National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japan. kabuto@nies.go.jp

“… Miera pravdepodobnosti pre deti, kde v spálňach boli hladiny MP 0,4 mikroT alebo vyššie v porovnaní s referenčnou kategóriou (úrovne MP pod 0,1 mikroT) bola 2,6 (95% CI = 0,76 – 8,6) pre AML (akútna myeloidná leukémia) + ALL (akútna lymfoblastová leukémia) a 4,7 (1,15 – 19,0) len pre ALL.

Vysvetlivky: 2,6 znamená 160% väčšia pravdepodobnosť; 4.7 znamená, že 370% väčšiu pravdepodobnosť.View on PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

 

Výskyt rakoviny a úmrtnosť v blízkosti veží televíznych (TV ) vysielačov

Hocking B, Gordon I, Grain JL, Hartfield GE.     Sydney study 1996

“… bol malý rozdiel vo výskyte rakoviny mozgu. Avšak pre leukémiu bol pomer výskytu pre dospelých 1,24 (95% CI 1,09 až 1,40), zatiaľ čo pre deti to bolo 1.58 …”

Viac v John R. Goldsmith štúdii: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

 

Prenatálna a postnatálna expozícia mobilnému telefónu a poruchy správania u detí.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J.
Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA.

Viac na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract

 

Výskum/štúdie týkajúce sa expozícií nízkej úrovni žiarenia a rakoviny.

Rakovina prsníka a melatonín: Magnetické pole blokuje oncostatickú (proti-rakovinovú) obrannú funkciu melatonínu

By Liburdy RP, Sloma TR, Sokolic R, Yaswen P Department of Cell and Molecular Biology, Life Science Division, Lawrence Berkley Laboratory, US Berkley, CA 9472

“Tieto výsledky poskytujú prvý dôkaz, že veľmi nízke frekvencie magnetického poľa pôsobia na bunkovej úrovni a spôsobujú zvýšené bujnenie rakovinových buniek v prsníku tým, že blokujú prirodzenú onkostatickú funkciu melatonínu. Okrem toho sa zdá, že prahová dávka je medzi 2 a 12 mG. ” Viac na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320637  

Environmentálne magnetické polia zabraňujú/potláčajú antiproliferačný účinok tamoxifénu a melatonínu v bunke karcinómu prsníka

By Harland JD, Liburdy RP Life Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California at Berkeley 94720, USA.

“Už skôr sme oznamovali, že magnetické pole na úrovni (1,2 mikroT /12 miligauss, 60 Hz), blokuje tvorbu hormónu melatonín (10 (-9) M) na MCF-7 bunky rakoviny prsníka ľudských in vitro. Teraz oznamujem, že rovnaké (1,2 mikroT, 60 Hz) magnetické pole výrazne blokuje tvorbu tamoxifénu s inhibičnými účinkami na farmakologickej úrovni (10 (-7) M). ”

Viac na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9383244

Rádiofrekvenčné žiarenie označené za ľudský karcinogén

Dlhodobá štúdia švédskeho vedca Lennarta Hardella (zverejnená v októbri 2014) na glióm a akustický neurom mozgových nádorov ukazuje, že RF /rádiofrekvencia/ je karcinogénna. Vedec vyzýva, aby RF bola označená za karcinogén IARC 1 Class (to znamená rozhodne karcinogénna pre človeka), a odporúča urýchlene zrevidovať bezpečnostné pokyny.

Mallery-Blythe-v1-EESC

Epidemiologické dôkazy o súvislosti medzi používaním mobilných telefónov a nádorovými ochoreniami

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Kjell Hansson Mild Department of Oncology, University Hospital, SE-701 85 Örebro, Sweden Department of Radiation Physics, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Sweden

“… Naša recenzie získala konzistentný vzorec zvýšeného rizika gliómov a akustického neuromu po> 10 rok používania mobilného telefónu.” Čítajte abstract na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268551 View full report: http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.pdf

Expozícia magnetickému poľu a prežitie po stanovení diagnózy leukémie u detí: Nemecká kohortová štúdie

Anne Louise Svendsen, T Weihkopf, P Kaatsch and J Schuz Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark

“Inšpirovaný nedávnou americkou štúdiou, ktorá ukazuje horšie prežitie detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou (ALL), a ktoré boli vystavené magnetickým poliam nad 0,3 μT, budeme skúmať tento vzťah v nemeckej kohort štúdii prípadov detskej leukémie … Po úpravách o prognostické rizikové skupiny, riziko pre expozície nad 0,2 μT (2 mg) sa zvýšili na HR, 3.0 (95% CI, 0,9 až 9,8). “(300% nárast). Čítajte abstrakt na American Association for Cancer Research: http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short  

Detská leukémia a magnetické polia v Japonsku: Klinická štúdie o detskej leukémii a striedavých magnetických poliach v japonských domácnostiach.

Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, Yamaquchi N, Akiba S, Honda Y, Hagihara J, Isaka K, Ojima T, Nakamura Y, Mizoue T, Ito S, Eboshida A, Yamazaki S, Sokejima S, Kurokawa Y, Kubo O
National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japan. kabuto@nies.go.jp

“… Miera pravdepodobnosti pre deti, kde v spálňach boli hladiny MP 0,4 mikroT alebo vyššie v porovnaní s referenčnou kategóriou (úrovne MP pod 0,1 mikroT) bola 2,6 (95% CI = 0,76 – 8,6) pre AML (akútna myeloidná leukémia) + ALL (akútna lymfoblastová leukémia) a 4,7 (1,15 – 19,0) len pre ALL.

Vysvetlivky: 2,6 znamená 160% väčšia pravdepodobnosť; 4.7 znamená, že 370% väčšiu pravdepodobnosť.View on PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

Poškodenie DNA a Kalciové kanáliky/VGCC/

Poškodenie DNA

Bolo zistené, že dvadsať minútová expozícia žiareniu mobilného telefónu rozbija dvojitý reťazec DNA. Ak toto poškodenie pokračuje rýchlosťou vyššou ako je telo schopné toto opraviť – môže to viesť k rozvoju rakoviny.

A. Campisi et al, “Reactive oxygen species levels and DNA fragmentation on astrocytes in primary culture after acute exposure to low intensity microwave electromagnetic field, “ Neuroscience Letters, vol. 473 (2010): 52-55

[/fusion_builder_row_inner] 

Útok na mozog

Expozícia žiareniu z mobilného telefónu narúša hematoencefalickú bariéru /hematolikvorová bariéra, krvno-mozgová bariéra/ v mozgu. To umožňuje neurotoxínon v krvnom riečisku prúdiť do mozgu, čo môže časom viesť k usmrteniu mozgových buniek a vzniku nádorov, rovnako ako aj Alzheimerovej chorobe a skorej demencie.

L.G.Salford et al, “Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones,”Environmental Health Perspectives,” vol. 111, no.7, (2003)

 

Zápalové ochorenia

Calcium-Ions-Paul-Dart

Elektromagnetické expozície vedú k zvýšenej hladine vápnika vo vnútri buniek, čo nakoniec vedie k produkcii zlúčeniny nazývanej peroxynitrit. Táto zlúčenina je hlavnou príčinou väčšiny zápalových ochorení, vr. neurodegeneratívnych a kardiovaskulárnych ochorení, migrén a alergií.

M.Pall, Electromagnetic Fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects,” Journal of Cellular and Molecular Medicine, 6-26-2013

 

Poruchy učenia a strata koncentrácie

Suzanne Bawin zistila, že modulované frekvencie rádiofrekvenčného žiarenia môžu odstrániť vápnikové ióny z bunkových membrán v mozgu, ktorý je potom viac náchylný k prieniku. To môže podnietiť nervové bunky, k podráždeniu, takže je potom ťažké sa sústrediť a pripravuje sa pôda pre hyperaktivitu.

S.M.Bawin et al, Effects of modulated VHF field on the central nervous system,” Academy of Science, 247:74-81

 
[/fusion_old_tab] [/fusion_old_tabs]

 

 

Praktické ukážky

ODKAZY