Top 10 faktov o mobiloch, Wi-Fi a elektromagnetickom žiarení

Nebol identifikovaný žiadny bezpečný stupeň elektromagnetického žiarenia!

1. Všetky mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia vysielajú elektromagnetické žiarenie.

Top 1- Elektromagnetické žiarenieKaždé bezdrôtové zariadenie je v skutočnosti obojsmerné mikrovlné rádio, ktoré vysiela a prijíma ne-ionizujúce elektromagnetické žiarenie, nazývané rádio-frekvenčné žiarenie RF – EMF. Toto technicky-vytvorené žiarenie je miliónkrát vyššie než prirodzené elektromagnetické polia (EMF), ktorým boli naši prarodičia vystavení …

 

 

 

 

2. Naše mozgy a telá sú preniknuté týmto (elektromagnetickým) žiarením.

Top 2- Elektromagnetické žiarenieKeď pri hovore držíme mobilný telefón pri našej hlave, žiarenie z mobilu preniká do nášho mozgu. Podobne, keď používame notebook/laptop pripojený k bezdrôtovému internetu, žiarenie preniká do brušnej oblasti, hrudnej oblasti a mozgu.

 

 

 

 

 

3. Mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia nepretržite emitujú elektromagnetické žiarenie, dokonca aj vtedy, keď ich nepoužívame.

Top 3- Elektromagnetické žiarenieZapnutý mobilný telefón vždy “kontroluje” a udržiava spojenie s najbližšou základňovou stanicou/ vežou, a to tak, že intenzívne,  niekoľkokrát za sekundu vysiela signál. Rovnako tak aj notebook/laptop so zapnutým vyhľadávačom Wi-Fi pripojení k bezdrôtovému internetu, tablet alebo iné zariadenie sa vždy “chce prihlásiť” na blízky router alebo sieťovú základňu. Tieto “kontroly” sú radiačné emisie elektromagnetického žiarenia, ktoré sa dejú niekoľkokrát za sekundu, a to bez ohľadu na to, či je spojenie úspešné alebo nie!

 

 

 

 

4. Každé bezdrôtové zariadenie má v užívateľskej príručke pokyny, ktoré určujú vzdialenosť medzi zariadením a používateľom, a ktorá sa nesmie prekročiť.

Top 4- Elektromagnetické žiarenieNapríklad, väčšina príručiek mobilného telefónu uvádza, že telefón by sa mal držať v určenej vzdialenosti (často okolo 5/8 palca, cca. 16 mm) od tela. Ak sa pozrieme do používateľskej príručky k vášmu bezdrôtovému domácemu telefónu DECT, bezdrôtovému notebooku, tabletu alebo tlačiarni, uvádza sa, že zariadenie by malo byť vzdialené najmenej 20 cm od tela, aby sa zabránilo “prekročeniu FCC limitov vystavenia sa a pôsobeniu elektromagnetického žiarenia”. Tieto pokyny sú uvedené v používateľských príručkách, pretože mobilné telefóny a aj ostatné bezdrôtové zariadenia sú testované na expozície používateľov práve v týchto konkrétnych vzdialenostiach.

Inými slovami, ak používate laptop/notebook počítač položený na stehnách, keď sedíte, vystavujete sa netestovaným emisiám elektromagnetického žiarenia, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou prekračujú povolené úrovne žiarenia. Keď používate zariadenie vo vzdialenosti menšej ako je  uvedené v pokynoch výrobcu, riskujete, že sa vystavujete zvýšenej úrovni elektromagnetického žiarenia, ktorú povoľuje vláda, a ktorá spôsobuje sterilitu, poškodenie mozgu a poškodenie tkaniva. Získajte viac informácií o upozorneniach v príručkách vašich elektronických zariadení.

 

5. Pokyny uvedené v užívateľských príručkách VÁS NECHRÁNIA pred účinkami elektromagnetického žiarenia na vaše zdravie.

Top 5- Elektromagnetické žiareniePokyny uvedené v príručkách nie sú dostatočne bezpečné! Aj keď dodržiavate tieto pokyny, riskujete svoje zdravie. Poznámka: expozícia žiarenia v špecifikovaných vzdialenostiach je oveľa vyššia ako (0) nula! Výskum ukazuje, že množstvo zdravotných účinkov sa vyskytuje na úrovniach, ktoré sú ďaleko pod úrovňou vládnych nariadení (doslova desaťtisíckrát nižšie). Bezdrôtové zariadenia totiž neboli dostatočne otestované predtým než sa dostali na trh.

 

 

 

 

 

 

 

6. Výskum ukazuje, že akokoľvek nízke úrovne elektromagnetického žiarenia majú vplyv na mozog a reprodukčný systém.

Top 6- Elektromagnetické žiarenieMikrovlné žiarenie bolo preukázané, že mení funkciu mozgu už na stoviek-tisíckrát nižších úrovniach, hlboko pod normami. V roku 2011  výskum Dr. Volkow-a v NIH ukázal, že mozog zvyšuje metabolizmus glukózy pri vystavení elektromagnetickému žiareniu mobilného telefónu. Dr. Suleyman Kaplan publikoval viaceré výskumné štúdie, ktoré ukazujú poškodený vývoj mozgu u potomstva prenatálne exponovaných testovaných jedincov. Významné výskumy ukazujú, že bezdrôtové expozície znižujú a poškodzujú spermie, a že prenatálna expozícia môže zmeniť vývoj semenníkov a vaječníkov. Toto sú len niektoré príklady z veľkého množstva nahromadeného vedeckého výskumu, ktoré ukazujú účinky mobilného telefónu a bezdrôtového žiarenia.

 

 

 

 

7. Elektromagnetické žiarenie vyžarované mobilnými telefónmi a bezdrôtové pripojenie je oficiálne spojené s rakovinou.

Medzinárodná Agentúra pre Výskum RakovinyV roku 2011 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie ako prvá klasifikovala mobilný telefón a bezdrôtové žiarenie ako “trieda 2 B – možný karcinogén človeka” a to na základe výskumných štúdií, ktoré ukázali, že dlhodobí užívatelia mobilných telefónov mali vyššiu mieru rakoviny mozgu na strane hlavy, kde držali telefón.

 

 

8. Dôkazy o spojení bezdrôtového elektromagnetického žiarenia s rakovinou sa od roku 2011 výrazne zvýšili.

Top 7- Elektromagnetické žiarenieV roku 2016, dôležitá štúdia vlády USA zistila, že elektromagnetické žiarenie mobilných telefónov spôsobuje zvýšené riziko vzniku rakoviny (mozgový a srdcový nerv) u potkanov exponovaných nízkym úrovniam radiácie počas dvoch rokov. Výsledky boli prekvapivé, pretože rakoviny, ktoré vyvinuli potkany, sú rovnakého typu, aký sa vyvinie u ľudí pri dlhodobom používaní mobilného telefónu.

Okrem toho od roku 2011 boli zverejnené nové výskumné štúdie, ktoré spájajú rádiové žiarenie (RF) s rakovinou. CERENAT (národná štúdia s kontrolou prípadov vo Francúzsku) opäť ukázala štatisticky významnú súvislosť medzi gliómom (rakovinou mozgu) a dlhodobým používaním mobilného telefónu. Iná štúdia (ktorá kopírovala predchádzajúce výsledky štúdie) ukázala, že RF elektromagnetické žiarenie pôsobilo ako podporovateľ nádorov. Štúdia podrobne vysvetľuje, ako “počet nádorov pľúc a pečene u exponovaných zvierat bol významne vyšší ako u kontrolných buniek vystavených fiktívnym účinkom. Okrem toho sa tiež zistilo, že lymfómy sú výrazne zvýšené expozíciou. ”

Vo svetle tejto uverejnenej vedy, niekoľko expertov WHO-Svetovej zdravotníckej organizácie uviedlo, že dôkazy sa teraz výrazne zvýšili. Dr. Anthony B. Miller svedčí o zvýšených dôkazoch a spolu s kolegami napísal niekoľko publikovaných článkov, ktoré podrobne opisujú ich názor. Dr Hardell tvrdí, že čokoľvek bezdrôtové “by sa malo považovať za ľudský karcinogén, čo si vyžaduje naliehavú revíziu súčasných smerníc o expozícii.”

 

9. Riešenia existujú: Stovky vedcov po celom svete odporúčajú prijať opatrenia na zníženie expozície žiarenia z bezdrôtových zariadení kvôli vážnemu riziku, ktorým tieto zariadenia ohrozujú verejné zdravie.

Top 9- Elektromagnetické žiarenieV roku 2015 viac ako 200 vedcov a lekárov podpísalo oficiálne odvolanie v rámci Organizácie Spojených národov a Svetovej zdravotníckej organizácie a vyzvalo ich, aby podnikli okamžité kroky v tejto oblasti. V roku 2014 pomohla skupina amerických lekárov, vrátane vedúceho pôrodníckej organizácie Yale Medicine, spustiť projekt The BabySafe a vydal konkrétne odporúčania pre tehotné ženy o tom, ako znížiť bezdrôtovú expozíciu, aby sa znížilo riziko vývoja mozgu u detí. Nemusíme sa vzdať našej technológie, ale môžeme urobiť múdrejšie rozhodnutia o tom, ako ju používame. Každý človek môže jednoducho znížiť vystavenie sa tomuto žiareniu jednoduchými zmenami.

 

 

10. Vládne nariadenia sú zastarané a staré.

Top 10- Elektromagnetické žiarenieV Spojených štátoch bola posledná revízia pre (RF)rádio-frekvenčné limity v roku 1996 a skutočnosťou je, že tieto limity sú založené na výskume z osemdesiatych rokov (80.)  minulého storočia. Mnoho krajín používa usmernenia vypracované smernicami IEEE alebo ICNIRP, ktoré zostali nezmenené už celé desaťročia. Tieto usmernenia neberú do úvahy aktuálnu vedeckú znalosť, ktorá ukazuje ohrozenie.

Nariadenia sú zastarané, pretože nedržia krok s tým, ako spotrebitelia používajú zariadenia. Ich používanie sa značne zmenilo od roku 1996.

Napríklad: predpisy berú do úvahy iba jedno “vyžarovacie” zariadenie naraz a nevzťahujú sa na domovy, triedy alebo pracoviská, zdravotnícke, maloobchodné, rekreačné a iné miesta, ktoré sú prešpikované elektromagnetickým žiarením z mnohých zariadení. V predpisoch sa nezvažuje, že ľudia nosia svoje mobilné telefóny v prednom vrecku nohavíc alebo v podprsenke. Nezvažuje sa, že notebooky budú umiestňované pre školákov v triedach. Nariadenia neberú do úvahy výskum, ktorý sa zameral na dlhodobé vystavenie detí alebo zdravotne postihnutých osobám. Usmernenia boli stanovené len tým, že sa zvážil dopad na plne dospelého a zdravého človeka.

 

Konečný fakt: Nebol identifikovaný žiadny bezpečný stupeň žiarenia!

Žiadne vedecké štúdie na vytvorenie “bezpečnej úrovne” expozície neboli vykonané. Najnovšie vedecké poznatky jasne ukazujú, že biologické účinky sa môžu vyskytnúť pri netermálnych hladinách. Veda tiež ukazuje, že deti a rozvíjajúce sa tehotenstvo sú oveľa zraniteľnejšie voči týmto škodlivým účinkom. Agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) a Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) neurobili výskum nevyhnutný na definovanie bezpečnej úrovne, ktorej by verejnosť mohla byť vystaviť bez škodlivých účinkov.

V štúdii v roku 2015 (replikujúca predchádzajúce vedecké poznatky spájajúce RF s rizikom rakoviny) výskumníci uviedli: “Keďže mnohé z účinkov podporujúcich nádor boli v našej štúdii pozorované pri nízkych až stredných expozičných hladinách (0,04 a 0,4 W / kg SAR) teda výrazne pod limitmi vystavenia pre používateľov mobilných telefónov, sú potrebné ďalšie štúdie na preskúmanie základných mechanizmov a predpokladáme, že tieto účinky podporujúce nádory môžu byť spôsobené metabolickými zmenami spôsobenými expozíciou. Naše zistenia môžu pomôcť pochopiť opakovane hlásené zvýšené výskyty nádorov mozgu u silných používateľov mobilných telefónov. ”

Žiadna lekárska organizácia neurčila “bezpečnú úroveň” tohto (elektromagnetického)  žiarenia pre deti pri dlhodobom vystavení.

Máte otázku? – Nájdite odpoveď tu.

LINKS

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

 
2020-02-19T09:04:50+01:00 By |

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.

Leave A Comment