J.Kolárik

Odpovede klienta po analýze …

1./ Čo vás viedlo k rozhodnutiu nechať si urobiť technicko-biologickú analýzu vo vašej spálni? 

Viedla nás k tomu zvedavosť a istá miera vedomostí a podozrenia. Chceli sme vedieť, ako pôsobi na naše telo žiarenie, geopatogénne zóny a iné neviditeľné javy, ktoré by sa určite nemali ignorovať. Len preto, že niečo nevidíme, neznamená, že to neexistuje.

2./ Bola analýza a jednotlivé body analýzy jasne vysvetlené?

Určite áno.

3./ Čo ste získali, aké poznatky vyplynuli pre vás z tejto analýzy?

Ako sa chrániť a predchádzať negatívnemu vplyvu eletrosmogu, ako predísť vplyvu geopatogénnych zón.Všetko sú to „jednoduché“ riešenia, ktoré nám môžu veľmi pomocť.

4./ Bol vypracovaný protokol z merania pochopiteľný?

Po lopate vysvetlené.

5./ Boli vaše očakávania, čo sa týka odbornosti a výkladu ohľadne žiarení vo vašej spálni naplnené?

Áno, očakávania sme síce nemali, pretože sme v tejto téme, tak ako mnoho ostatných laici. Informácie boli veľmi obohacujúce.

6./ Bola komunikácia Geovital konzultanta jasná?

Jasná a pre neodborníka po lopate vysvetlené vplyvy na náš organizmus.

7./ Prekvapila vás analýza nejako? 

Áno, napríklad sme si mysleli, že najhorší vplyv má na nás WIFI. Omyl. Netušili sme, že napríklad elektrické žiarenie môže byť až také silné a tak negatívne pre náš organizmus. To iste platí aj pre geopatogénne zóny. O tých sme veľa vedomosti nemali.

8./ Čo vás najviac zaujalo? napr. ktorí typ merania,…

Elektrické žiarenie a geopatogénne zóny. Elektrosmog bol šialene silný, a to bolo to posledné, čo sme očakávali, že sa u nás objaví.

9./ Bolo navrhnuté riešenie pre vás jasné a pochopené?

Áno. Miro nám vysvetlil ako jednotlivé riešenia fungujú, ako boli vyvinuté, a aj ako zabránia negatívnym účinkom vyššie uvedeného.

10./ Bolo navrhované riešenie jednoduché?

Je veľmi jednoduché a ľahko aplikovateľné.

11./ Keby ste mali dostatok financií, bolo by navrhnuté riešenie ihneď zrealizované?

Ihneď a kompletne.

12./ Je niečo iné, čo vám bráni v realizácii riešenia?

Nie

13./ Čo by vám pomohlo, aby ste navrhnuté riešenia zrealizovali?

Viac Looove 😀

14./ Zdá sa vám teraz cena 117 eúr za analýzu uspokojivá?

Určite áno.

Ďakujeme Ing. Miroslavovi Dudrovi a spol. Geovital.

[button color=”” size=”large” link=”https://sk.geovital.com/dohodnite-si-termin-merania-elektrosmogu-geobiologickej-analyzy/” target=”_self”] SPíM V ZDRAVEJ SPÁLNI? zistite tu[/button]

J.Kolárik
 
2016-04-26T14:04:07+02:00 By |

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.