Vylúčenie zodpovednosti

Aj napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Prevádzkovateľ / majiteľ týchto stránok je výhradne zodpovedný za obsah týchto stránok.

Radiačná ochrana nie je liečenim alebo náhradou za lekársku starostlivosť. Výsledky radiačnej ochrany alebo tienenia pre jednotlivca nemožno nikdy predvídať a žiadne sľuby v tomto zmysle spoločnosťou Geovital, jej zástupcov, geobiológmi alebo dodávateľmi nie sú smerodajné.

Autorské práva/ Zodpovednosť

Všetky údaje na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami a môžu (ak nie je uvedené inak) byť použité iba s písomným súhlasom držiteľa autorských práv. Odkazy na týchto webových stránkach budú dohodnuté po predchádzajúcej konzultácii. Geovital neručí za škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť z použitia informácií obsiahnutých v týchto dokumentoch, sťahovanie info a / alebo dát. E&EO-Chyby a omyly vyhradené.

Autorské práva

Copyright © GEOVITAL. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo jeho častí je bez výslovného súhlasu zakázaná. Všetky uvedené ochranné známky a názvy produktov sú majetkom ich príslušných vlastníkov a mali by byť za také považované.

Pre všetky odkazy platí: “Chceli by sme zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na formu a obsah odkazovaných stránok. Dištancujeme sa od obsahov všetkých odkazovaných stránok na celom našom webe, vrátane podstránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našich webových stránkach a pre všetky kontakty na stránkach, na ktoré my alebo bannery môžu odkazovať. ”

Právo na vrátenie tovaru

Radiačná tieniaca rohož (pod posteľ) a Satellit – právo na vrátenie tovaru 90 dní (Exurine rohož 45 dní), poplatok za čistenie, dezinfekciu, výmenu vonkajšej textílie, atď. a podľa výnimiek a podmienok uvedených nižšie je 99 eúr. (Prosím, kontaktujte nás pred vrátením tovaru).

Vrátenie je možné len vtedy, ak boli rohože zakúpené po geobiologickom meraní vyškoleným a certifikovaným geobiológom z Geovital Akadémie posúdení domova.

Vrátenie ostatného tovaru ako sú; matrace, vankúše, nátery, automatický odpájač elektrického obvodu, výrobky predávané prostredníctvom dílerov, špeciálne zákazky, atypické veľkosti, na mieru položky a objednávky priamo od Geovital bez konzultácie s Geovital vyškoleným a certifikovaným geobiológom, nie je možné. Taktiež nevhodne zabalený tovar a doručenie, ktoré môžu ohroziť účinnosť produktu, stráca nárok na vrátenie. Matrace, vankúše a posteľná bielizeň prirodzene nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.

Pre oprávnené vrátenie tovaru, prosím, zašlite položky zabalené do vhodného ochranného obalu na:
Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko
Obvodová 6
Ružomberok 034 01
Slovenskoa

Vylúčenie zodpovednosti
Geovital EMP tieniace produkty boli testované odborníkmi, ako je prof Dip.-Ing. P. Pauli, z Univerzity nemeckých ozbrojených síl v Mníchove, Nemecko. Správa prehlasuje, že testované produkty sú veľmi účinné (pozri skúšobnú správu). Avšak, skutočné aplikácie a variácie sú mimo našu kontrolu, preto nemôžeme zaručiť maximálne dosiahnuteľnú mieru zníženia žiarení. Žiaden z našich produktov necháni pred nízkofrekvenčnými elektromagnetickými poľami alebo rádioaktívnym žiarením. Tie Geovital rieši inými postupmi.

Štatistiky / Analýza
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc (Google). Google Analytics používa takzvané cookies, textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite na prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok a používanie internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami spoločnosti Google Inc. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, poukázali by sme však na to, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.