Úspešne chránime vaše zdravie už viac ako 30 rokov|Akadémia na ochranu zdravia pred žiareniami

mobilný operátor

/Tag:mobilný operátor
16. Jun. 2014

7-Násobné Zvýšenie Rizika Rakovinových Nádorov na Mozgu

2016-10-14T14:59:21+02:00 By |Tags: , , , , , |

Švédska skupina vedená profesorom Hardellom vyhodnotila údaje o účinkoch žiarenia mobilných telefónov na mozog. Bolo zistené až 7,7-násobné zvýšenie rizika vnútrolebečného nádoru pri používaní mobilných telefónov a DECT /bezšnúrových/ telefónov po dobu viac ako 20 rokov. Profesor Hardell žiada, aby žiarenia z mobilných telefónov boli zaradené do vyššieho stupňa /2B/ ako "karcinogénne" (úroveň 1).