Úspešne chránime vaše zdravie už viac ako 30 rokov|Akad©mia na ochranu zdravia pred žiareniami

mikrovlné žiarenia

/Tag:mikrovlné žiarenia
23. Oct. 2013

Ochrana pred žiarením -Áno či Nie?

2016-10-14T14:59:26+02:00 By |Tags: , , , , , , |

Táto otázka postráda zmysel ... To nie je otázka, či radiačná ochrana má zmysel alebo nie - v dnešnej dobe je to nutnosť! Otázka by mala znieť - kedy začnete konať a robiť niečo na svoju ochranu?