Úspešne chránime vaše zdravie už viac ako 30 rokov|Akadémia na ochranu zdravia pred Åiareniami

Obchodné podmienky, autorské práva, vylúčenie zodpovednosti

/Obchodné podmienky, autorské práva, vylúčenie zodpovednosti
Obchodné podmienky, autorské práva, vylúčenie zodpovednosti 2017-03-20T13:21:47+00:00

Vylúčenie zodpovednosti

Aj napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov, za tie je výhradne zodpovedný prevádzkovateľ / majiteľ stránok.

Ochrana pred žiareniami nie je liečenim alebo náhradou za lekársku starostlivosť. Výsledky ochrany alebo tienenia pre jednotlivca nemožno nikdy predvídať a žiadne sľuby v tomto zmysle spoločnosťou Geovital, jej zástupcov, geobiológmi alebo dodávateľmi nie sú smerodajné.

Autorské práva/ Zodpovednosť

Všetky údaje na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami a môžu (ak nie je uvedené inak) byť použité iba s písomným súhlasom držiteľa autorských práv. Odkazy na týchto webových stránkach budú dohodnuté po predchádzajúcej konzultácii. Geovital neručí za škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť z použitia informácií obsiahnutých v týchto dokumentoch, sťahovanie info a / alebo dát. Chyby a omyly vyhradené.

Autorské práva

Copyright © GEOVITAL. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo jeho častí je bez výslovného súhlasu zakázaná. Všetky uvedené ochranné známky a názvy produktov sú majetkom ich príslušných vlastníkov a mali by byť za také považované.

Pre všetky odkazy platí: “Chceli by sme zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na formu a obsah odkazovaných stránok. Dištancujeme sa od obsahov všetkých odkazovaných stránok na celom našom webe, vrátane podstránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našich webových stránkach a pre všetky kontakty na stránkach, na ktoré my alebo bannery môžu odkazovať. ”

Právo na vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie).

Zákazník, ktorý odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.

Tieniaca GPZ rohož (pod posteľ) a Satellit – právo na vrátenie tovaru 90 dní (Exurine rohož 45 dní), poplatok za čistenie, dezinfekciu, výmenu vonkajšej textílie, atď. a podľa výnimiek a podmienok uvedených nižšie je 99 eúr.  Kontaktujte nás pred vrátením tovaru.
Vrátenie je možné len vtedy, ak boli tieniace GPZ rohože a Satellit zakúpené po technicko-biologickej analýze vyškoleným a certifikovaným geobiológom z Geovital Akadémie.

Matrace a vankúše nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.

Adresa na vrátenie oprávneného tovaru, uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti:
Ing. Miroslav Dudra
Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko
Obvodová 6
Ružomberok 034 01
Slovensko

Tel.číslo +421.948.123.578

IČO: 47700874
DIČ: 1082111932

č. živnostenského registra 570-13546
OU-RK-OZP-2014/2489-2

Vylúčenie zodpovednosti
Geovital tieniace produkty boli testované odborníkmi, ako je prof Dip.-Ing. P. Pauli, z Univerzity nemeckých ozbrojených síl v Mníchove, Nemecko. Správa prehlasuje, že testované produkty sú vysoko účinné (pozri skúšobnú správu). Avšak, skutočné aplikácie a variácie sú mimo našu kontrolu, preto nemôžeme zaručiť maximálne dosiahnuteľnú mieru zníženia žiarení. Žiaden z našich produktov necháni pred nízkofrekvenčnými elektromagnetickými poľami alebo rádioaktívnym žiarením.

Štatistiky / Analýza
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc (Google). Google Analytics používa takzvané cookies, textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite na prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok a používanie internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami spoločnosti Google Inc. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, poukázali by sme však na to, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.