Posudky pracovísk

Posudky pracovísk 2020-02-18T11:14:53+01:00
  • Sick employee working on the office computer

Ako môžete zlepšiť svoju ochranu pred žiareniami na pracovisku?

Pracoviská sú často preplnené technológiami, takže úplne vyhnúť sa žiareniam môže byť ťažké alebo nemožné. Umiestnenie a nastavenie pracovných staníc môže mať vážny vplyv na zdravie a na frekvenciu ochorení u zamestnancov. Prítomnosť geopatogenného zaťaženia tiež len pridá k tejto záťaži.

Zdravšie pracoviská pre šťastnejšiu a produktívnejšiu pracovnú silu.

Geovital konzultant poskytne zamestnávateľovi aj zamestnancovi pohľad na to ako zlepšiť situáciu na pracovisku. Upozorňujeme, že Geovital sa zaoberá väčšinou len veľmi konzervatívnym výskumom a expozičnými limitmi  (napr. BioInitiative Report 2012). Z výskumov vyplýva, že vládne obmedzenia a limity sú neprijateľne vysoké. Takže, ak sa opýtate niektorého z našich konzultantov na ich názor na danú situáciu, môžete očakávať odpoveď, ktorá bude oveľa konzervatívnejšia než vládne limity a nariadenia. Ak je vašou túžbou vidieť aká je vaša expozícia vo vzťahu k týmto limitom, nie sme pravdepodobne tí správni ľudia pre Vás. Ale ak chcete vedieť, ako urobiť vaše pracoviská viac podporovať, kde je to možné, potom sme tí správni ľudia.

Čo môže byť vykonané v rámci posúdenia pracoviska?

Happy working in a healthier office environment

Zdravšie  pracovné prostredie vytvára šťastnejších a výkonnejších zamestnancov.

Expozície žiarenia z umelých zdrojov, ako sú elektrické káble, bezdrôtové technológie, počítače a pod. môžu byť premerané. Môžu byť doporúčené kroky pre zníženie množstva žiarenia, ktorým sú zamestnanci vystavení …  (tj premiestnenie stolov, tienenie, iné opatrenia).

Geopatogenné zaťaženie (tj prebytky zemského žiarenia) možno tiež posúdiť, a to môže dať poučný pohľad na typy a množstvo žiarení, ktorými sú jednotliví zamestnanci vystavení a trpia následkami (pozri článok: Zamestnanci na PN).

Túto expozíciu je možné riešiť použitím Geovital riešenia; ktoré je jednoducho použiteľné a skryté pohľadom v kancelárii.

Oceňujeme záujem zamestnávateľov na vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre svojich zamestnancov. Pri meraní bude náš konzultant pracovať diskrétne, tak aby u zamestnancov nevznikli obavy. Je takisto možné dohovoriť sa s našim konzultantom na stretnutí po pracovnej dobe.

Kontaktujte Geovital Akadémiu alebo našich konzultantov.

 

Od začiatku do konca – Praktické ukážky