Služby

Služby 2017-03-28T10:21:06+02:00
 • Consultant on radiation protection and shielding solutions for existing and new homes

Geovital služby – Jedinečné a Odborné

 

 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrola zdravie poškodzujúcich fyzikálnych veličín – v už postavených bytoch, domoch, budovách a ostatných zariadeniach spojených s pobytom človeka

 • Ochrana a prevencia zdravia človeka / rodiny pred neionizujúcim (rádiofrekvenčným – RF) žiarením, nízko-frekvenčným elektromagnetickým žiarením a zemskou radiáciou, tzv. geopatogénnymi zónami (GPZ) a predaj prvkov umožňujúcich prirodzenú regeneráciu organizmu

 • Návrh riešení k eliminácií, prípadne minimalizácií škodlivých elementov ohrozujúcich zdravie človeka vrátane geopatogénnych zón

 • Vzdelávanie, prednášky a školenie odborníkov v zdravotníctve, terapii, architektúre, stavebníctve, elektrotechnike s ohľadom na škodlivé účinky a zdravie

 • Vzdelávanie, prednášky a školenie verejnosti / záujemcov o hlbšie poznanie problematiky žiarenia s ohľadom na škodlivé účinky a zdravie

 • Školenie a príprava spolupracovníkov

 • Realizácia návrhov riešení

 • Posudzovanie vhodnosti pozemku na výstavbu nových domov vzhĺadom na geopatogénne zóny a elektromagnetické polia produkované vedením vysokého napätia

 • Meranie a analýza pred kúpou nehnuteľnosti.  Nekupujte chorý dom!  Nechajte si ho skontrolovať
 • Konzultácie pri novostavbách domov: Pracujeme so staviteľmi a architektmi, aby váš  ​​nový domov poskytoval ochranu akú dnešná doba vyžaduje

Prosím, vyberte si požadovanú službu na pravej strane.

 

Praktické ukážky