Geovital služby – Jedinečné a Odborné

 

  • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrola zdravie poškodzujúcich fyzikálnych veličín – v už postavených bytoch, domoch, budovách a ostatných zariadeniach spojených s pobytom človeka

  • Ochrana a prevencia zdravia človeka / rodiny pred neionizujúcim (rádiofrekvenčným – RF) žiarením, nízko-frekvenčným elektromagnetickým žiarením a zemskou radiáciou, tzv. geopatogénnymi zónami (GPZ) a predaj výrobkov umožňujúcich prirodzenú regeneráciu organizmu

  • Návrh riešení k eliminácií, prípadne minimalizácií škodlivých elementov ohrozujúcich zdravie človeka vrátane geopatogénnych zón

  • Vzdelávanie, prednášky a školenie odborníkov v zdravotníctve, terapii, architektúre, stavebníctve, elektrotechnike s ohľadom na škodlivé účinky a zdravie

  • Vzdelávanie, prednášky a školenie verejnosti / záujemcov o hlbšie poznanie problematiky žiarenia s ohľadom na škodlivé účinky a zdravie

  • Školenie a príprava spolupracovníkov

  • Realizácia návrhov riešení

  • Posudzovanie vhodnosti pozemku na výstavbu nových domov vzhĺadom na geopatogénne zóny a elektromagnetické polia produkované vedením vysokého napätia

  • Meranie a analýza pred kúpou nehnuteľnosti.  Nekupujte chorý dom!  Nechajte si ho skontrolovať
  • Konzultácie pri novostavbách domov: Pracujeme so staviteľmi a architektmi, aby váš  ​​nový domov poskytoval ochranu akú dnešná doba vyžaduje

Prosím, vyberte si požadovanú službu na pravej strane.

 

Praktické ukážky