Odpájač elektrického obvodu

Odpájač elektrického obvodu 2020-02-18T11:17:38+01:00

Najjednoduchší spôsob ako eliminovať žiarenie vyžarujúce zo stien

Geovital automatický odpájač siete je zariadenie, ktoré automaticky odpoji prívod elektriny v chránenom elektrickom obvode po vypnutí posledného spotrebiča a znemožní tak vytváranie rušivých elektromagnetických polí (tzv. elektrosmog) okolo káblového vedenia 220V, čo je extrémne dôležité hlavne počas spánku a relaxácie organizmu dospelých a najmä detí. Týmto, nervový systém už nie je počas spánku zaťažený 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku pôsobením žiarenia.

DÔLEŽITÉ: Dôrazne odporúčame návštevu Geovital konzultanta na vykonanie merania a identifikáciu, ktoré elektrické obvody spôsobujú zaťaženie na Váš organizmus.

Ak chcete správne identifikovať okruhy, ktoré budú monitorované odpájačom el.obvodu, je nutné posúdenie spálne, detskej izby na žiarenia a protokol merania. Uvedomte si prosím dôležitosť toho! Váš elektrikár s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopný určiť správny obvod a tak bude odpájač nainštalovaný /podľa elektrikára/ správne, ale z hľadiska žiarení bez účinku. Merania a identifikácia zaťažujúcich obvodov – nie je úlohou a ani zodpovednosťou elektrikárov, a ani to nevedia. Je to však úlohou a zodpovednosťou Geovital geobiológa.

Zariadenie inštalované v poistkovej skrini musí byť inštalované kvalifikovaným elektrikárom; to môže byť aj požiadavka poisťovne.

 

  • Vhodný do zásuvkových obvodov spální, detských izieb a svetelných obvodov.
  • Odpájač el.obvodov sa aktivuje po vypnutí posledného el. spotrebiča alebo svetla v chránenom obvode (napr. nočnej lampy).
  • Funkčnosť odpájača je možno ľahko overiť kontrólnym svetielkom /súčasťou balenia/ zapojeným do daného okruhu.
  • Pri zapnutí el. spotrebiča v obvode je elektrický prúd okamžite k dispozícii.

Nechajte odborníkov, aby určili správne obvody pre inštaláciu odpájača elektrického obvodu!

V spálňach sú v priemere dva až štyri obvody zodpovedné za žiarenia, zriedka len jeden. Váš Geovital konzultant bude merať žiarenia v každom obvode a ukáže vám, ako ich Geovital odpájač dokáže odstrániť.

Vedeli ste, že 95% obvodov s odpájačmi nainštalovanými elektrikármi sú nesprávne zapojené? Odborné znalosti geobiológa sú potrebné k odhaleniu žiarenia z vnútornej elektroinštalácie. Len pri montáži do správnych obvodov poskytujú tieto odpájače  svoje výhody, a to si vyžaduje odborné znalosti Geovital konzultanta, ktorý tento problém vyrieši.

Technické Údaje

Prevádzkové napätie: 230 V AC, 50 Hz
Monitorovacie napätie: cca. 250 mV DC
Zapínací prúd: 5-200 mA DC, nastaviteľný
Vypínací prúd: 0,7 x zapínací prúd

LED zelená: napájacie napätie
LED žltá: obvod spojený

Regulačný rozsah: aktivácia elektrického zariadenia  pri ≥ 1.5 watt
Odpojenie obvodu pri ≤ 1.2 watt
Menovitý prúd 16 A
Max. žiarovková záťaž: 1000 W

Funkcia prepínača: Automatická ON/OFF.

 

Odpájač siete nebude fungovať ako je požadované, v prípade, že sú v okruhu niektoré zariadenia, ktoré používajú elektrinu pre vlastné monitorovanie alebo kontrólne funkcie (napr. rádio, budíky, senzory). Opýtajte sa svojho Geovital konzultanta na riešenia v takýchto prípadoch.


PánPani