Pre a proti presunutiu postele

Rieši posunutie postele problém GPZ?

V tradičnej a modernej Geobiológii, ak sú zistené geopatogenné zóny (GPZ), častým riešením je “sťahovanie postele”. Je zaujímavé, že každý opýtaný, bez ohľadu na to, či bol chorí alebo zdraví, okamžite navrhol premiestnenie postele ako možné protiopatrenie. Na rozdiel od iných oblastí moderného života, málokto považuje použitie technológie na vyriešenie tohto problému. Ale je premiestnenie postele správne riešenie?

Zdrojmi žiarení z geopatogenných zón v spálňach sú vodné žily, Curry a Hartmann čiary, tektonické poruchy a zlomové línie. V modernom vedeckom pohľade Geobiológie, geopatogénny stres z týchto zdrojov sa zriedka rieši iba premiestnením postele. Najlepším výsledkom, ktorý by mohol byť dosiahnutý pre osobu spiacu v jednolôžkovej posteli by bolo čiastočné odstránenie problému; kompletné riešenie problému nie je možné. Pre manželsé postele je premiestnenie takmer nikdy uskutočniteľné, pretože jednoducho nie je možné, aby obe spiace osoby boli úplne mimo geopatogenných zón.

Pozrite sa na takzvané globálne siete (Curry a Hartman čiary)- tieto pásma energií (30 cm široké) predstavujú anomálie v magnetickom poli Zeme. Vzhľadom na ich pravidelné usporiadanie (každých 2,5 do 4 m od seba) ich môžme nájsť v každej domácnosti, na každom poschodí a v každom otvorenom priestore po celom svete. Vývoj mnohých chronických ochorení a nádorov bol pripočítaný práve spánku na alebo v blízkosti týchto mriežok. V prípade, že je prítomná vodná žila, pridávajú sa ďalšie poruchy/obtiaže. A v prípade, že sa budova nachádza v oblasti zaťaženej tektonickými poruchami, čo je typické v horských oblastiach – Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko — potom sťahovanie posteľ je absurdná možnosť, pretože spiaca osoba môže byť premiestnená do ešte horšieho priestoru.

Čo sa týka druhov žiarení, vodné žily sú najviac problematické. Všetky ostatné zemské žiarenia sú viazané na svoje umiestnenie (napríklad globálne siete, tektonické poruchy, zlomy). Vodné žily však nie sú konštantné: môžu zmeniť intenzitu, šírku aj smer toku. Ak si osoba premiestnila svoju posteľ, môže byť potrebné ju premiestniť znova už za niekoľko mesiacov alebo rokov, pretože vodná žila sa presunula na miesto, kde bola posteľ posunutá.

Ak sa k prírodnému žiareniu pridá aj expozícia z nízkofrekvenčného (NF) žiarenia (tj elektrina) a vysokofrekvenčného (VF) žiarenia (napríklad z telefónnych veží a / ​​alebo zo zdrojov, ako je Wi-Fi pripojenie a bezdrôtové telefóny ); potom úľava alebo zotavenie ako výsledok premiestnenia postele je úplne nereálne a nedosiahnuteľné.

 

Ďalším faktorom, ktorý je proti premiestneniu postele je cena. Rozmerovo menšia moderná spálňa zriedka poskytuje dostatok priestoru pre premiestnenie lôžka. Obvykle je nutné zainteresovať architekta a stavebnú firmu, aby prispôsobili izbu tak, aby mohla byť použitá ako spálňa. Stavebné úpravy sú samozrejme drahé, a toto všetko by sa udialo len na základe viery a dôveryhodnosti k osobe, ktorá vykonala meranie GPZ. Tieto zmeny sa vykonávajú v nádeji na prinavrátenie zdravia. Bohužiaľ, toto je zavádzajúca nádej.

 

Geovital-Bettabschirmung

Už viac ako 30 rokov, GEOVITAL Akadémia nastavuje merítka v oblasti radiačnej ochrany v spálňach, prostredníctvom neustále prebiehajúceho programu výskumu a vývoja. Geovital postupy sú založené na vedeckých, fyzikálnych zákonoch týkajúcich sa radiačnej ochrany. V minulosti, a to aj v našej technologicky rozvinutej dobe, postupy, ktoré boli považované za nemožné, boli vyvinuté a použité výskumníkmi GEOVITAL Akadémie.

Tieniace rohože, s ich vstavanou technológiou rezonančného obvodu, preukázateľne odvrátia prírodné žiarenia; a v posledných 30 rokoch, boli umiestnené v tisíckach domácnostiach chronicky chorých pacientov. Pomocou Geovital tieniacich rohoží, pacienti už zmierení so svojou rezistenciou voči terapiam a s vierou, že neexisuje žiadne riešenie ich zdravotného stavu, našli opäť radosť zo života, keď sa ich zdravotný stav obnovil v priebehu niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov.

V prípadoch, keď je podozrenie, že v spálňach je prítomné geopatogenné pole,ktoré je príčinou ochorenia, je potrebné meranie riadne vyškoleným geobiológom. Ten je vybavený znalosťami, ktoré často zahŕňajú aj lekárske znalosti. Geobiológ vykoná audit v spálni pacienta.

Geobiológovia z GEOVITAL Akadémie poznajú a sú schopní nájsť všetky druhy geopatogenných zón, ktoré môžu mať vplyv na zdravého alebo už chorého človeka. Rovnako tak, si sú vedomí aj záťaže spôsobenej nízkymi aj vysokými frekvenciami (umelá NF a VF). Vedia všetko o interakciách nevhodných matracových materiálov s existujúcim žiarením a negatívnymi dopadmi aké to má na ľudský organizmus.

Certifikovaný Geovital geobiológovia vždy poradia pacientom najlepšie spôsoby ako sa chrániť alebo tieniť rôzne prírodné žiarenia, z umelých žiarení – domáce elektroinštalácie, elektrické zásuvky, bezdrôtové vysielačov, veže mobilných telefónov, atď. Cieľom — je vždy zbaviť pacienta zaťažujúceho žiarenia, takže samoliečebné procesy môžu opäť optimálne pracovať.

 

Záverom možno povedať, že presun postele ako rýchle riešenie má len čiastkový zmysel a len vtedy, keď sa jedná o detskú postieľku alebo detskú posteľ, pretože vzhľadom k ich menšej veľkosti je to ľahšie vykonať. Najbezpečnejšie a najtrvalejšie riešenie však vždy poskytuje len overiteľná ochrana pred žiareniami.

 

ODKAZY

 

About the Author:

Dipl. Geobiológ Hans-Jörg Lübcke bol technický poradca na Akadémii a do dôchodku odišiel v roku 2013. Jeho vedomosti sú prínosom pre pacientov a kolegov. Svoju diplomovú prácu dokončil v roku 2005 s najvyššími poctami. Jeho motto: "Človek nemusí byť chorý - Neznalosť a ignorácia nechráni pred poškodením".

Leave A Comment