Postavte zdravší nový dom

Postavte zdravší nový dom 2020-02-18T11:47:47+01:00

Stavebnej biológia sa zaoberá zdravšou a trvalo udržateľnou výstavbou. GEOVITAL zakladá na nej a rozširuje ju, aby spĺňala zdravotné potreby ľudí.

Energeticky úsporná a trvalo udržateľná budova je horúca téma tejto doby – doby rastúcich cien energií. Avšak, nemalo by sa zabúdať na ochranu proti elektronickému znečisteniu z vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných zdrojov (vedenie, napájanie, solárne energie, telefónne veže, inteligentné merače) a geopatogenných zón!

Ak účinná ochrana pred žiarením nie je zahrnutá do výstavby alebo plánu renovácie, všetky budúce úpravy na riešenie týchto problémov, ktoré by mohli zaťažiť zdravie a zníženie vitality užívateľov, budú nákladnejšie, časovo a z časti aj finančne.

Vo väčšine prípadov – vedomosti, poznanie a skúsenosti Vášho staviteľa aj elektrikára o tejto téme nie sú dostatočné, pretože pravdepodobne málokto z nich pozná vzťahy medzi elektrosmogom a chorobami. Ak teda toto očakávate od nich, je to nespravodlivé a nefér, pretože ako Vy aj oni sú odborníkmi vo svojich vlastných profesiách. Naopak, mnoho konvenčných stavebných biológov je často ohromených, keď príde na otázky chorôb. Z tohto dôvodu je dobré mať odborníka z oboch odborov, pretože rozumejú správnemu prístupu k technológiam a zdraviu.

Máte otázku?Nájdite odpoveď tu.

GEOVITAL Filozofia

Geovital Geobiológ je k dispozícii pre prácu s Vami aj s Vašim architektom alebo staviteľom, aby poukázal na slabé miesta v návrhu, ktoré by mohli mať s odstupom času následky na Vašom zdraví.

Rozumné plánovanie
Úspech a budúce prínosy Vášho domova závisia do značnej miery na stavebnom konzultantovi a filozofii prístupu. Čím skôr je zapojený do procesu, tým jednoduchšia a lacnejšia ochrana pred žiareniami obvykle je. Budete potrebovať stavebné materiály tak či tak … dôležitá otázka ale je: Či si vyberiete materiály s alebo bez schopnosti ochrany pred žiareniami?

Správnym plánovaním elektrických rozvodov v dome, avšak trochu inak a citlivejšie ako je zvykom, sa môžte vyhnúť najhoršiemu elektronickému znečisteniu z domáceho prostredia. Správna voľba materiálov a tienenie, ktoré je skryté pohľadom je základom úspechu. V tomto ohľade, sú elektrikári zvyčajne najmenej žiadúcim zdrojom informácií, pretože väčšine z nich chýbajú znalosti a skúsenosti na vykonávanie týchto prístupov.

Tieniace rohože zapustené do podlahy eliminujú excesy prírodného zemského žiarenia (geopatogénny stres).

Použitím tieniacej siete GPA na ochranu pred vysokofrekvenčným žiarením na strešných plochách môžete zamedziť expozícii elektrického poľa zo solárnych systémov.

Tieniaca sieť alebo tieniaci náter môžu byť použité na vonkajšie steny a strechu. Ochránite tak celý dom pred extérnymi zdrojmi vysokofrekvenčného žiarenia – žiarenia, ktoré sa bude časom len navyšovať.

Jedná sa o malé kroky, ktoré urobia veľkú zmenu a rozdiel na konci. Náklady na materiál nie sú príliš dôležité. Čo bude mať vplyv na náklady, sú výdavky na pracovnú silu. To je dôvod, prečo GEOVITAL vždy dohliada na to, aby tieniace techniky a riešenia boli jednoduché, aby to boli riešenia, s ktorými sa dá ľahko pracovať. Sú to malé veci, ale urobia obrovský rozdiel!

Vytvorte si domov, ktorý je navrhnutý tak, aby podporil Vaše zdravie a šťastie, nie aby z neho uberal … Zapojte svojho GEOVITAL konzultanta do procesu čo najskôr!

 

ODKAZY