Mobilný telefón = Ruská ruleta

Aj Vy hráte ruskú ruletu! (?)

žiarenie z mobilu - ruská ruletaAk použijete svoj mobil raz, dvakrát, desaťkrát denne alebo len pár krát za mesiac – veríte, že sa nič hrozné nestalo. Avšak zakaždým hrajete “ruskú ruletu”, že práve “tentokrát” žiarenie nespôsobí nenapraviteľné poškodenie vášho mozgu, a že zdanlivo nepatrné poškodenie na veľmi malom ale konkrétnom mieste nebude mať za následok poškodenie tkaniva, DNA, alebo mutáciu chromozómov.

Výskumy a “viera”, alebo každý tvrdí svoje.

Otázky spojené so žiareniami z mobilov dostávajú čoraz väčšiu pozornosť.  Najnovšie poznatky z výskumu naďalej potvrdzujú zvýšené riziko vzniku ochorenia.

Obvykle, závery výskumných štúdií uvádzajú, že problém je treba ďalej skúmať. Tieto závery umožňujú telekomunikačnému priemyslu pokračovať v ignorovaní každej takejto štúdie. Táto ignorácia umožňuje finančne zainteresovaným stranám pokračovať vo svojom každodennom biznise, a využiť svoje prostriedky na vy(zne)užívanie médií na šírenie “svojej viery “. Táto “viera”, médiami vsugerovaná nič netušiacim (rozumej: po mobile túžiacim) ľuďom, zamietne všetky nepriaznivé vedecké poznatky, ako keby neexistovali!

telekom orange tcom Nikdy však, v histórii ľudstva, sme sa nestretli s marketingom a distribúciou výrobku, ktorý je vysoko-nepriateľský k  biologickému systému človeka (mobil), a to od odvetvia, ktoré si je plne vedomé týchto účinkov.

Na rozdiel od tabakového priemyslu, ktorý mohol po mnoho desaťročí tvrdiť nevedomosť o škodlivých účinkoch fajčenia, telekomunikačný priemysel mal prístup k širokej vedeckej základni od samého začiatku.

Od samého začiatku je totiž známe, že expozícia vysokofrekvenčnému (mobilnému) žiareniu vedie k poškodeniu DNA, poškodeniu chromozómov, poškodeniu tkaniva, absorpcii žiarenia, tvorbe kataraktov a nádorov, strate pamäti, zníženiu motorických zručnosti a ďalším zdravotným obtiažam-chorobám.

Toto ale nie sú moje slová!

Toto vypovedal odborník, ktorý bol zamestnaný v telekomunikáciách viac ako tridsať rokov.  Má univerzitné vzdelanie so špecializáciou na elektro-magnetické javy, absolvoval študijný a vedecký výskum, čo viedlo k titulu Ph.D. v elektrotechnike s dôrazom na elektromagnetické polia a fyziku pevných látok. Ako výskumný vedec a produktový inžinier, bol priamo zapojený do programov a vývoja mobilných telefónov, mobilných rádiofrekvenčných zariadení, mikrovlnných telekomunikačných systémov, video displejov, ale aj výskumov biologických účinkov.

V jeho knihe sa dočítate  ….pravdu. Prestanete slepo prijímať “vieru” telekomunikačných operátorov.

Veríte?

 Pár citátov z knihy –  Mobilný telefón/Ruská ruleta

 ” Môžme očakávať, že používateľ mobilného telefónu nebude nijako varovaný pred poškodením/zničením mozgového tkaniva, až do doby, kedy jeho (mozgové tkanivo) poškodenie bude také rozsiahle, že pokožka hlavy, ktorá žiarenie veľmi málo absorbuje, zaznamená ohrev (zvýšenie teploty). “

 

“Dnes vieme, že aj jedna, jediná expozícia nízkej úrovni rádiofrekvenčného žiarenia spôsobuje poškodenie DNA mozgovej bunky.”

 

Tak a čo teraz s tým … !?

Fakt: Nebol identifikovaný žiadny bezpečný stupeň žiarenia!

Žiadne vedecké štúdie na vytvorenie “bezpečnej úrovne” expozície neboli vykonané. Najnovšie vedecké poznatky jasne ukazujú, že biologické účinky sa môžu vyskytnúť pri netermálnych hladinách. Veda tiež ukazuje, že deti a rozvíjajúce sa tehotenstvo sú oveľa zraniteľnejšie voči týmto škodlivým účinkom. Agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) a Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) neurobili výskum nevyhnutný na definovanie bezpečnej úrovne, ktorej by verejnosť mohla byť vystaviť bez škodlivých účinkov.

V štúdii v roku 2015 (replikujúca predchádzajúce vedecké poznatky spájajúce RF s rizikom rakoviny) výskumníci uviedli:
“Keďže mnohé z účinkov podporujúcich nádor boli v našej štúdii pozorované pri nízkych až stredných expozičných hladinách (0,04 a 0,4 W / kg SAR) teda výrazne pod limitmi vystavenia pre používateľov mobilných telefónov, sú potrebné ďalšie štúdie na preskúmanie základných mechanizmov a predpokladáme, že tieto účinky podporujúce nádory môžu byť spôsobené metabolickými zmenami spôsobenými expozíciou. Naše zistenia môžu pomôcť pochopiť opakovane hlásené zvýšené výskyty nádorov mozgu u silných používateľov mobilných telefónov. “

Žiadna lekárska organizácia neurčila “bezpečnú úroveň” tohto (elektromagnetického)  žiarenia pre deti pri dlhodobom vystavení.

 

Keďže žiadne vlády na svete, ani ich ministerstvá, ani ostatné inštitúcie nás nedokážu ochrániť, je v dnešnej dobe našou prioritou a nutnosťou vykonať protiopatrenia, ktoré najefektívnejšie zabránia neustálemu poškodzovaniu organizmu práve z týchto neviditeľných, ale reálne existujúcich a merateľných zdrojov všade-prítomného žiarenia a vytvoriť si vo svojom domove priestor pre správnu a dostatočnú regeneráciu (najmä v noci).

Všetky zdroje v našom domove z dlhodobého hľadiska predstavujú záťaž na organizmus. Všimnite si, že všetky vážne choroby (napr. vysoký krvný tlak, cukrovka, …až po rakovinu) postihujú jednotlivcov až vo vyššom veku. Toto je možné jednoznačne priradiť funkcii času!
Prejavy diagnóz sú postupné, ale z medicínskeho hľadiska ignorované, až do doby, kedy lekár prehlási, že máte … takú alebo onakú diagnózu. Príčinu však nepoznajú.

Ponúkame vám možnosť predísť/vyhnúť sa vážnym zdravotným stavom.
Nechajte si upraviť spálne a detské izby podľa historicky overeného Geovital princípu.

Geovital princíp  – eliminovať, príp. znížiť úrovne jednotlivých meraných (fyzikálnych) veličín na čo najnižšiu možnú úroveň!

V prípade, že vám vyššie uvedené dáva zmysel a Vaše zdravia ako aj zdravie vašej rodiny je pre Vás prioritou – rád s vami prediskutujem vysoko-účinné riešenia, v súlade s Geovital princípom.

Rozhodnutie je na vás, majiteľov domu, bytu a rodičov svojich detí. Nikto to za vás neurobí. Nikto nemá záujem na vašom zdraví, ani na zdraví vašich detí.

 

Teraz sa možno pýtate, či je to naozaj až také vážne …  (?!)

V tomto linku sa dočítate  >>>

– Združenie poisťovacích spoločností Lloyd’s of London opustilo diskusiu o vplyve mobilných telefónov na zdravie.

– Rádiové žiarenie predstavuje zdravotné riziko. Lekári žiadajú nevyhnutné, dávno očakávané a oneskorené preventívne opatrenia.

– A ďalšie … a ďalšie dokumenty, ktoré bežný občan nevyhľadáva, lebo žije vo “viere”- že keďže sa to predáva – musí to byť bezpečné!

Opak je ale pravdou!!!
Používanie mobilov ako aj základňové stanice predstavujú obrovské riziko, ako vidno aj z postoja spol. Lloyd’s of London.

 

V prípade akýchkoľvek otázok-prosím neváhajte a kontaktujte ma emailom alebo priamo telefonicky na čísle +421 950 455 927, rád a zodpovedne odpoviem.

Ing. Miroslav Dudra
Geovital Territory Manager for Eastern European Countries
+421.950.455.927
sk.geovital.com

Máte otázku? – Nájdite odpoveď tu.

LINKS

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

 
2020-02-18T15:08:33+01:00 By |

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.

Leave A Comment