Ing. Miroslav Dudra / Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko

Ing. Miroslav Dudra
+421 (0) 950 455 927

Jeho príbeh / v krátkosti/.
Do roku 2009 žil a pracoval /ako inžinier/ v USA už 19-tý rok. Z rodinných dôvodov sa s celou svojou rodinou vrátil na Slovensko… kde ho čakala zmena. Vtedy nevedel aká.

NÁDOR NA MOZGU

Po jeho príchode na SK ho prekvapilo množstvo ľudí vlastniacich mobil. Prečo ?

V USA ho akosi nepotreboval. Väčšina tých, ktorí ho aj mali – dali svoje číslo len rodine. To bolo ale pred rokom 2009.

Nuž, aby aj on patril medzi nich, nás Slovákov, začal ho takisto používať. A riadne. Paušály sa mu zdali lacné, tak ako všetko ostatné. Aj prístup na internet bol všade. Výborné pokrytie ( oproti hlbokému pennsylvánskemu lesu vzdialenému od mestskej civilizácie a bez signálu ) bolo ako sen….
Až na ten nádor, ktorý bol šťastne odstránený /2010/.

Či jeho nádor bol spôsobený mobilným telefónom? Nevie. Možno.

S poznatkami, ktoré teraz ako Geovital certifikovaný geobiológ má /o elektromagnetických žiareniach/ – sa prikláňa k odpovedi, že pravdepodobne áno.

Ako človek po operácii nádoru na mozgu a človek dlhodobo praktizujúci zdravý životný štýl, chce využiť svoj osobný záujem a viac ako 30-ročné poznatky z oblasti riešenia a prevencie zdravotných problémov, ktoré ako mnohé celosvetové štúdie dokazujú, súvisia s výdobytkami našej modernej doby ako sú mobilné telefóny a ich základňové stanice, Wi-Fi zariadenia, elektrické rozvody v domoch a bytoch a ďalšie …
———————————
Riaditeľ Geovital Akadémie pre Slovensko a Česko, Akadémie na ochranu Vášho zdravia pred žiareniami
Certifikovaný geobiológ, ochotný pomôcť tým, ktorým konvenčná medicína nevie pomôcť a/alebo tým, ktorí majú otvorenú myseľ a sú schopní chápať hlbšie súvislosti medzi dnešným, elektrosmogom prešpikovaným svetom a svojim zdravím, a ktorých poznanie ďaleko presahuje priemernú mienku spoločnosti, v ktorej žijú.

Ponúkame konzultácie a geobiologické merania na celom Slovensku a v Česku. Prosím, vyjadrite svoj záujem o naše služby, aby sme Vás informovali o plánoch našich ciest, seminárov a prednášok.

  • Certifikovaný Stavebný geobiológ
  • Konzultant na ochranu zdravia pred radiáciou/žiareniami
  • Geobiologické merania v domácnostiach, spálňach
  • Geobiologické merania na pracoviskách
  • Pred-kúpne inšpekcie
  • Konzultant pre stavby bez radiácie/žiarenia
  • Elektronické znečistenie (EMP,Elektrosmog) a geopatogenné zóny
  • Konzultácie ohľadne žiarenie tieniacich prvkov a ich účinkov
  • Konzultácie – terapeutické, antistatické, elektricky-neutrálne matrace
  • Večný študent prírody

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu – u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka.

Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení  – elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia.
Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych.

 

Môžete si vybrať a ignorovať všetko čo sa deje okolo vás.
Argumenty typu: „ To je teraz všade …“, majú svoje miesto.

Faktom však je, že výskyt zdravotných problémov sa dramaticky zvyšuje!

 Vy sa musíte rozhodnúť, či chcete urobiť
niečo aktívne pre seba a svoju rodinu alebo nie.

Kontaktný formulár na meranie úrovní žiarení a konzultáciu o protiopatreniach, riešeniach. Budete kontaktovaný, aby sme dohodli dátum a čas.

PánPani

Mám záujem o: (prosím označte príslušné políčko)
Geobiologické meranie v domácnosti a spálni, konzultáciaGeobiologické meranie v existujúcom domoveKonzultácia o stavebnej geobiológii, analýza a doporučenia pred a pri stavbe nového domuPred-kúpna inšpekciaZdravý spánok-matraceVzdelávanie

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.

Leave A Comment