Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 3

Čo robiť v prípade zisteného žiarenia v súvislosti s transformátorom, vedením vysokého napätia a lebo vedeniami elektrickej železničnej trate alebo električiek?
Najprv musíme tento problém rozdeliť na dve časti: elektrické polia a magnetické polia.

 

Účinné tienenie elektrických polí s GPA sieťou alebo T98 náterom

 

Problém elektrických polí sa dá ľahko riešiť. Môžme použiť GEOVITAL GPA tieniacu sieť alebo GEOVITAL tieniaci náter T98. Týmto spôsobom sa elektricky vodivá bariéra umiestni medzi zdroj a priestormi na bývanie či spanie a táto bariéra sa následne uzemní. Ešte lepšie, ako je možné vidieť na obrázku vyššie (Dipl. Ing. Johannes Kautz počas merania po aplikácii tieniaceho náteru T98) je odtieniť celý dom, byt alebo spálňu či detskú izbu a fakticky vytvoriť tak Faradayovú klientku.

Avšak s magnetickými poľami to nie je také jednoduché. Jediným účinným prostriedkom na ochranu pred magnetickými poľami je produkt nazývaný MU-metal. Ale keďže MU-metal je mimoriadne drahý, vedie to k tvrdeniu, že z praktického hľadiska nie je možné chrániť sa pred magnetickými poľami, keďže nijaká rodina by si to nemohla dovoliť.

História MU-metalu

Čo spôsobilo vývoj MU-metalu? MU-metal vyvinuli britskí vedci Willoughby Smith a Henry Garnett a bol patentovaný v roku 1923.Používal sa v podmorských telegrafných kábloch. V 70. rokoch 20. storočia zohral dôležitú úlohu, keď NASA začala program raketoplánov. Chceli prejsť od rakety “Saturn” k vesmírnej lodi, ktorá by bola opätovne použiteľná. Po poslednom lete Apolla /1972/ sa raketoplán v roku 1981 stal ťažným koňom NASA.

Avšak vývoj raketoplánu priniesol neočakávané problémy. Navigačné systémy museli plniť mimoriadne zložité úlohy, vyžadovali si silné elektrické prúdy a teda produkovali silné magnetické polia.

Do úvahy sa musí brať to, že stále išlo o obdobie, kedy počítače boli niečim veľmi špeciálnym. Domáce počítače dokonca ešte neexistovali. Prvý domáci počítač (Apple II) sa na trh dostal až v roku 1977, Microsoft predstavil svoj operačný systém MS-DOS v roku 1981 a Windows sa prvýkrát objavil v roku 1985. V podstate počítače v 70. rokoch 20. storočia naozaj boli iba veľkými kalkulačkami. Dnešný smartfón pravdepodobne poskytuje vyšší výpočtový výkon ako bol celkový vtedajší výpočtový výkon raketoplánu.

space_shuttle_flugtestToto enormné množstvo energie a magnetické polia navigačného počítača spôsobovali veľké problémy. Dochádzalo k mnohým kolapsom počítačov. Aby sa zabránilo “havárii” počas letových testov, pod vesmírnou loďou bol Boeing 747. Problémom bolo, že nemohli dosiahnuť, aby vesmírna loď letela. Program raketoplánov bol takmer odsúdený na neúspech, keď vedci NASA našli riešenie tak, že použili zliatinu nazvanú MU-metal.

Až vtedy bolo možné počítače navzájom oddeliť a izolovať ich, takže sa už navzájom nerušili.

Problémom MU-metalu je však to, že si nenašiel cestu do masového priemyslu.

Mu-Metal proti magnetickým poliam

Iba niekoľko špecializovaných firiem v súčasnosti ponúka riešenia založené na MU-metale. Väčšina z nich je v odvetviach polovodičov a bezdrôtovej komunikácie, kde sa MU-metal inštaluje vo veľmi malých množstvách. Na ochranu domu alebo iba na zatienenie transformátora je potrebné odtieniť veľké povrchy a teda je potrebné aj veľké množstvo MU-metalu, pričom táto zliatina má podobnú cenu ako zlato a platina

Niektorí obchodníci na internete ponúkajú materiály, ktoré chránia pred magnetickými poľami alebo ktoré obsahujú MU-metal. V týchto prípadoch sa odporúča opatrnosť, pretože hoci určitá ochrana proti magnetickým poliam môže byť prítomná, zväčša je to príliš slabé na to, aby bolo účinné. V týchto prípadoch výdavky a náklady sú prehnané v porovnaní s dosiahnutými výsledkami.

Okrem toho stále existujú obchodníci ponúkajúci materiály, o ktorých hovoria, že ide o MU-metal, pričom vôbec nejde o MU-metal.

Záver

Na ochranu pred nízkofrekvenčnými elektrickými poľami je možné použiť GEOVITAL produkty, ale pred nízkofrekvenčnými magnetickými poľami sa chrániť nedá!

Po tom, ako NASA problémy vyriešila, prvým letuschopným raketoplánom, ktorý 12. augusta 1977 letel bez pomoci Boeingu, bol raketoplán USS Enterprise.

 

About the Author:

Ako geobiológ a stavebný biológ (IBN) Dip. Ing. (FH), Marc Wirth, vďaka svojim 18 ročným skúsenostiam, hrá dôležitú úlohu pri plánovaní mnohých nových budov. Nie je len oboznámení so súvisiacim chorobami pacientov, ale pozná technické detaily a protiopatrenia ako vytvoriť zdravší životný priestor a zlepšiť životy druhých. Jeho motto je: "Až keď človek zažije zdravotné problémy a následne zrealizuje naše /Geovital/ riešenia, vtedy pochopí, o čom hovoríme ..."

Leave A Comment