Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 2

Elektrosmog_Električkové vedenie

Električky a električkové vedenie zvyšuje zaťaženie na ľudský organizmus v blízkych domoch

Rovnaký problém, ako je popísané v časti 1, môžu vytvárať vedenia
vysokého napätia a elektrické železnice. Nezáleží na tom, či ide o železničnú trať alebo o vlak alebo električku v meste. Z praktického hľadiska električka je dokonca ešte horším scenárom, pretože pouličné káble a konzoly potrebné na obsluhu celej trate sú ukotvené na stĺpoch pouličných lámp, ktoré sú blízko domov, alebo priamo na fasádach samotných blízkych domov! Elektronické znečistenie sa teda prenáša priamo z káblov na tieto budovy.

Elektrosmog z vedení vysokého napätia

Magnetické polia z vedenia VN

Elektromagnetické pole

Na prepravu elektriny z elektrárne do rozvodne a teda do transformátora v obytnej oblasti je potrebné vedenie vysokého napätia alebo špeciálne podzemné káble. Tie sú vždy predmetom zapálenej diskusie pri výstavbe nových vedení vysokého napätia cez krajinu. Samozrejme je to dôležitou súčasťou zlepšenia energetickej infraštruktúry. Avšak je potrebná primeraná dávka zdravého posúdenia s cieľom uvažovať, čo je potrebné urobiť na ovplyvnenie obytných oblastí.

 

 

Nižšie je vedenie vysokého napätia, ktoré je zvyčajne identifikovateľné množstvom izolátorov:
Urobte si malý experiment so žiarením vyprodukovaným týmito vedeniami vysokého napätia.

Vedenie vysokého napätia

Vedenie vysokého napätia

110 kV (110,000 voltov) – 1 izolátor
220 kV (220,000 voltov) – 2 izolátory
380 kV (380,000 voltov) – 3 izolátory

Neónová trubica pod vedením VN

Neónová trubica pod vedením VN

Zoberte so sebou na večernú prechádzku neónovú žiarivku a podržte ju vo vzduchu pod vedením napätia – budete ohromený tým, ako sa žiarivka zažne – to je dôkaz ako veľa elektriny je vo vzduchu!

Sú ľudia, ktorí si postavili svoje domy pod vedením vysokého napätia alebo nad podzemnými káblami s vysokým napätím. Podvedomie a tušenie normálne človeku hovorí, že to nemôže byť dobré – ale aj napriek tomu pokračujú v usilovnom budovaní týchto domov… Prečo?
Väčšinou preto, že tieto pozemky sú lacnejšie. Avšak človek si musí položiť otázku, či takto ušetrené peniaze stoja za to! Je v skutku ľahko možné, že sa medzi členmi rodiny začne objavovať ochorenie.

150 metrová vzdialenosť!

Komunita lekárskej aj environmentálnej medicíny od 80. rokov minulého storočia odporúča nebývať v menšej ako 150-metrovej vzdialenosti od transformačných staníc, vedení elektrickej železnice a vedení električiek a elektrického vedenia.

Znova je vhodné mať urobené merania elektrických a magnetických polí uskutočnené GEOVITAL geobiológom. Týmto spôsobom sa dá presne určiť aké množstvo nanoTesla (nT) alebo miliGauss-ov (mG) a voltov na meter (V/m) na človeka pôsobí. Z týchto meraní sa potom dá odhadnúť, ako vážny problém je.

ODKAZY 

 

About the Author:

Ako geobiológ a stavebný biológ (IBN) Dip. Ing. (FH), Marc Wirth, vďaka svojim 18 ročným skúsenostiam, hrá dôležitú úlohu pri plánovaní mnohých nových budov. Nie je len oboznámení so súvisiacim chorobami pacientov, ale pozná technické detaily a protiopatrenia ako vytvoriť zdravší životný priestor a zlepšiť životy druhých. Jeho motto je: "Až keď človek zažije zdravotné problémy a následne zrealizuje naše /Geovital/ riešenia, vtedy pochopí, o čom hovoríme ..."

Leave A Comment