Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 1

Bez uvedomenia si užívame luxus a pohodlie, ktoré nám elektrina poskytuje vždy, keď prídeme večer domov a zapneme svetlá. Nech už je elektrina akokoľvek príjemná, stále existuje druhá stránka mince.

Na to, aby sme mali prístup k elektrine, každá obytná oblasť musí mať transformátor. Ten mení elektrinu dodávanú z elektrárne (6,000-30,000 voltov) na striedavý prúd pre domácnosti, ktorý môžeme používať (110 – 400 voltov AC). Transformátory pozostávajú z: vysokonapäťových komponentov, transformátora a nízkonapäťovej distribúcie. Toto znižovanie napätia nevyhnutne vytvára silné magnetické polia. V závislosti od počtu domácností a spotrebiteľov bude existovať produkcia silnejšieho alebo slabšieho žiarenia.

 

Skryté nebezpečenstvo v našom susedstve

V obytnej oblasti sa nachádza transformátor na približne 30 domov. Transformátor sa dá poznať podľa varujúcich ceduliek a slov ako:Vysoké napätie symbol

Vysoké napätie! Životu Nebezpečné!

Prejdite sa po svojej štvrti a zistite, kde sú tieto transformátory umiestnené.

Vo veľkých obytných budovách s mnohými bytmi sa často nachádza samostatný transformátor pre celú budovu. Zvyčajne je inštalovaný v suteréne alebo v garáži.

Mnohí ľudia si neuvedomujú riziko.

Prečo sú magnetické polia také problematické? Zvyšujú riziko ochorenia krvi.

Ľudia majú v krvi železo, ktoré reaguje na magnetické polia!

Opakovane bolo zdokumentované, že tam, kde sa nachádzajú silné magnetické polia, sa zvyšuje počet prípadov leukémie. Príklad: transformátory, elektrická železnica, vedenie električiek a diaľkové elektrické vedenie.  Pred niekoľkými rokm sme mali 5 prípadov leukémie malých detí. Štyri z nich vznikli v miestach, cez ktoré prechádzajú tri vedenia vysokého napätia a domy vždy boli medzi nimi…
Štatistika GEOVITAL Akadémie v súvislosti s prípadmi leukémie za posledných 10 rokov vedie k nápadnej blízkosti medzi domami/spálňami a transformátormi. V príručke Akadémie je jeden z takých príbehov popísaný na strane 120.

150 metrová vzdialenosť!

Komunita lekárskej aj environmentálnej medicíny od 80. rokov 20. storočia odporúča nebývať v menšej ako 150-metrovej vzdialenosti od transformačných staníc, vedení elektrickej železnice a vedení električiek a diaľkového elektrického vedenia.

Čo robiť ak sa transformátor nachádza príliš blízko domu?

Transforátor vo vašom susedstve

Transformátor vo Vašom susedstve

Nie je rozumné generalizovať a stanovovať v tejto problematike teoretickú bezpečnú/nebezpečnú hranicu. Najlepším prístupom je mať zmerané magnetické aj elektrické polia GEOVITAL geobiológom. Týmto spôsobom môžete zistiť, koľko tento transformátor produkuje nanoTesla (nT) alebo miliGauss-ov (mG) a Voltov na meter (V/m). Z týchto meraní sa potom dá odhadnúť, ako sú vážne problémy vytvorené týmto transformátorom. Protiopatrenia alebo stratégie majú zmysel až potom, pretože inak by ste zbytočne prišli o peniaze. Bez toho, aby sa vedelo, čo sa v skutočnosti má riešiť.

Máte otázku?Nájdite odpoveď tu.

ODKAZY 

 

About the Author:

Ako geobiológ a stavebný biológ (IBN) Dip. Ing. (FH), Marc Wirth, vďaka svojim 18 ročným skúsenostiam, hrá dôležitú úlohu pri plánovaní mnohých nových budov. Nie je len oboznámení so súvisiacim chorobami pacientov, ale pozná technické detaily a protiopatrenia ako vytvoriť zdravší životný priestor a zlepšiť životy druhých. Jeho motto je: "Až keď človek zažije zdravotné problémy a následne zrealizuje naše /Geovital/ riešenia, vtedy pochopí, o čom hovoríme ..."

Leave A Comment