Kniha: Heilung ist (k)ein Wunder! (Liečenie je / nie je zázrak!)

Kniha: Heilung ist (k)ein Wunder! (Liečenie je / nie je zázrak!) 2016-10-14T14:59:09+02:00

GEOVITAL Akadémia – kniha ( v nemčine)

Sascha Hahnen,  má bohaté teoretické ale hlavne praktické skúsenosti v lekárstve, prírodnej medicíne, fyzioterapii, masážnych technikách aj v geobioógii.

Po 8 rokoch klinickej praxe sa stal riaditeľom novo-vzniknutej Geovital Akadémie v Sulzberg (Rakúsko) so zdravotnickými oddeleniami, výskumom a vývojovým oddelením. Dôraz bol kladený na oblasť ochrany pred žiareniami-elektrosmogom, výskumu a pomoc trpiacim pacientom.

V knihe sú zhrnuté skúsenosti z jeho času na klinike, ako aj skúsenosti získané na základe pokusov a výskumov, ktoré môžno datovať od 80. rokov 20.storočia až po dobu existencie  TERRA ústavu. Jedná sa o úvod do základných vedomostí o príčinách a účinkoch expozície prírodného aj umelého žiarenia.

Pomocou ľahko zrozumiteľných textov, početných fotografií a kresieb, autor podáva praktické rady pre zníženie žiarenia, tipy na to, ako prijať preventívne opatrenia, rovnako ako prehľad 30 rokov výskumu. To dáva čitateľovi návod na lepší a zdravší život.

“Heilung ist (k)ein Wunder”
Štvrté vydanie, ISBN 3-200-00673-0

Kniha je zatiaľ len v nemčine. Ak si prajete objednať si ju, prosím Kontaktujte nás.