História prútikárstva

História prútikárstva

 

Ku všetkému už bolo veľa napísané a povedané…
Prútikárstvo je ezoterika, humbug či hókus pókus. Tieto vyjadrenia a komentáre zvyčajne pochádzajú od ľudí, ktorí sa touto témou nikdy vážne nezaoberali.
Veci, ktorým nerozumiete, rýchlo odmietnete ako nezmysel.

 

Virguľky prítomné vo všetkých vyspelých kultúrach

 

Príbeh je veľmi napínavý!
V pravom slova zmysle, pretože ak sa pozriete do ranného historického folklóru, objavia sa úplne iné skutočnosti.
Každá vyspelá kultúra mala svojich prútikárov a ochutnávačov vody. Najstaršia dokumentácia má viac ako 8000 rokov. Nezáleží na tom, či ide o Inkov, Egypťanov, pôvodných obyvateľov, Číňanov, Indov alebo Rimanov, existujú príbehy, nástenné maľby, sochy a podobne, ktoré zobrazujú ľudí s prútikmi.
Dokonca aj Biblia hovorí, že Mojžiš našiel vodu pomocou prútika.

Vojny financovali prútikári

Čo tiež môže mnohých prekvapiť je, že v stredoveku veľa vojen financovali a vyhrávali prútikári. V 15./16. storočí bol v Európe chaos. Bola tam spleť vojvodstiev a kniežatstiev. Mnoho malých strán bojovalo o svoje územie. Konflikty a šarvátky boli na dennom poriadku.

Veľmi prominentnou profesionálnou skupinou boli žoldnieri, bojovníci alebo ozbrojení pešiaci, ktorí išli do vojny za svojich feudálov. Ako napovedá slovo žoldnier, títo ľudia dostávali mzdu, teda peniaze, za to, že bojovali za svojich feudálov.
Hlúpe zvyčajne bolo, že vojnová truhlica bola dosť prázdna a feudálny pán nemohol zaplatiť svojich žoldnierov. Takže jeden mal väčšiu armádu a druhý teda menšiu.

Žiaľ, nie je známe, kto s týmto nápadom prišiel, ale jeden z pánov urobil z núdze cnosť a poslal po svojich prútikárov.

“Ak môžete nájsť vodu, môžete nájsť rudu!” mu bola pridelená.

“Ak nie, budú sa kotúľať vaše hlavy namiesto…”

“Motivovaní prútikári” sa pustili do práce.  Ruda bola nájdená a vyťažená v povrchovej bani. Lepšie ako voda.
Výhodou bolo, že rudu bolo možné nielen predať a vojakov vyplatiť z výnosov, ale druhú polovicu použiť na ukovanie nových a ďalších zbraní. V tej dobe jasná výhoda.

Teraz vyvstáva otázka: Boli a sú všetky tie nezmysly, ktoré tieto vyspelé civilizácie zdokumentovali alebo čo robili bojovníci so svojimi hľadačmi vody?
Alebo nie je to skôr tak, že naša spoločnosť „tu a teraz“ sa jednoducho „odnaučila a zabudla“ na túto jednoduchú metódu hľadania vody a zlomových oblastí?
Ak sa pozriete na posledných 100 až 150 rokov, veci sú skutočne vzrušujúce.

 

Každý farmár vedel použiť prútik
/lebo musel/

Treba si uvedomiť, že vtedy domy na vidieku nemali vodovod ani kanalizáciu. Vonku pred domom bol aj prístavok. Ďaleko, aby zápach nerušil. Chôdza v zime nebola príjemná vec. Nielenže ste sa museli predierať snehom, toaleta nemala ani kúrenie.
Kúpanie bolo tiež luxus a konalo sa raz týždenne, zvyčajne v nedeľu. Voda sa zohriala raz a striedala sa celá rodina, jeden po druhom. Posledný človek to musel „vytrpieť“…

Landwirt mit Wünschelrute

 

Farmári, ktorí potrebovali zdroje vody pre svoj dobytok, chceli zavlažovať polia alebo jednoducho chceli použiť zdroj vo svojich domoch, vzali prútik a hľadali ho. Museli nájsť vodné žily. Úplne bežná vec, ktorú si dnes väčšina ľudí nevie predstaviť. Vtedy to bol každodenný život. Táto technika a dôraz kladený na „techniku“, sa dedil z otca na syna, z generácie na generáciu.

Začiatkom 19. storočia, so začiatkom industrializácie, keď vznikalo čoraz viac technických profesií a synovia sa sťahovali do miest za štúdiom, sa táto technológia začala čoraz viac strácať.
Domy boli elektrifikované, bola zavedená kanalizácia a vodovod. Prútikárenia nebolo viac potrebné 🙁

kranke Kühe durch Erdstrahlen

Ak vás to záujíma, spoznajte nejakého starého farmára z Bavorska, Rakúska alebo Švajčiarska, Almöhi. Možno vám porozpráva o “zázračnom” svete.

Problematické vodné žily pod stajňami spôsobujú ochorenia koní, kravy produkujú menej mlieka, nebezpečné sú zlomy na svahoch, lebo tam kvôli silnej radiácii nechcú rásť stromy. Množstvo skvelých príbehov z “iného” sveta, ktoré boli vtedy úplne bežné.

Môžete sa to naučiť aj dnes. Jednoduchšie, ako si myslíte!

Wünschelrutenkurse-Geobiologieseminare

Už nie sme v 19. a 20. storočí, ale aj v našej modernej dobe sa môžete opäť naučiť staré zvyky. Prútikárenia je jednoduchá technika. Žiadny hókus -pókus… nič zvláštne.
Vodné žily nájdete (možno) aj u vás doma.

 

Geovital princíp  – eliminovať, príp. znížiť úrovne jednotlivých meraných (fyzikálnych) veličín na čo najnižšiu možnú úroveň!

V prípade, že vám vyššie uvedené dáva zmysel a Vaše zdravia ako aj zdravie vašej rodiny je pre Vás prioritou – rád s vami prediskutujem vysoko-účinné riešenia, v súlade s Geovital princípom.

Rozhodnutie je na vás, majiteľov domu, bytu a rodičov svojich detí. Nikto to za vás neurobí. Nikto nemá záujem na vašom zdraví, ani na zdraví vašich detí.

Teraz sa možno pýtate, či je to naozaj až také vážne …  (?!)

V tomto linku sa dočítate  >>>

– Združenie poisťovacích spoločností Lloyd’s of London opustilo diskusiu o vplyve mobilných telefónov na zdravie.

– Rádiové žiarenie predstavuje zdravotné riziko. Lekári žiadajú nevyhnutné, dávno očakávané a oneskorené preventívne opatrenia.

– A ďalšie … a ďalšie dokumenty, ktoré bežný občan nevyhľadáva, lebo žije vo “viere”- že keďže sa to predáva – musí to byť bezpečné!

Opak je ale pravdou!!!
Používanie mobilov ako aj základňové stanice predstavujú obrovské riziko, ako vidno aj z postoja spol. Lloyd’s of London.

V prípade akýchkoľvek otázok-prosím neváhajte a kontaktujte ma emailom alebo priamo telefonicky na čísle +421 950 455 927, rád a zodpovedne odpoviem.

Ing. Miroslav Dudra
Geovital Territory Manager for Eastern European Countries
+421.950.455.927
sk.geovital.com

Máte otázku? – Nájdite odpoveď tu.

LINKS

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

 
2024-01-06T17:44:37+01:00 By |

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.

Leave A Comment