3-EM žiarenia-Elektrosmog-DNA

EM žiarenia-Elektrosmog 3️.

Tu je časť 3.

Helsinská univerzita vo Fínsku – “… mozgové funkcie detí sú oveľa náchylnejšie podliehať i nepatrným vplyvom … a, že expozície žiareniu z mobilu preukázateľne ovplyvňujú detské mozgové funkcie.”

Čo ste možno nevedeli je …

… že, deti sú totiž najzraniteľnejšie, pretože ich nervový systém sa ešte len vyvíja!

Do ich tela sa vstrebáva viac energie a budú vystavené žiareniu oveľa dlhšiu dobu počas svojho života.

V súlade s prístupom predbežnej opatrnosti, som presvedčený, že by sa malo zabrániť lavínovému šíreniu mobilov medzi deťmi, ktoré ich používajú pre možno aj zbytočné hovory.
Doporučoval by som aj, aby priemysel mobilných telefónov prestal propagovať používanie mobilov medzi deťmi.

MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE VÝSKUM RAKOVINY (IARC) 
– MOBILNÉ ŽIARENIE JE PRAVDEPODOBNÝ KARCINOGÉN –

Jednoduchá a cenná rada: Deti by nemali vôbec používať mobilné telefóny

… . ? Píšem len ľuďom, ktorým záleží na zdraví a sú otvorení aj iným pohľadom na veci okolo seba.

*******************************

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) – označila, že EM žiarenia sú “pravdepodobná príčina rakoviny”.

Váš mobil vyžaruje presne také EM žiarenia.

Vedeli ste, že detské telo “nefunguje” tak ako telo dospelého?
V tomto kontexte je najdôležitejším rozdielom skutočnosť, že dieťa neustále a rýchle rastie. Podstatou rastového tempa u detí je oveľa rýchlejšie delenie buniek. Čo znamená, že detská DNA je omnoho zraniteľnejšia voči chybám, ku ktorým dochádza v priebehu normálnej syntézy bielkovín, a tak každé poškodenie DNA sa prenáša na väčšie množstvo buniek a šíri sa ďalej do tela oveľa rýchlejšie.

Zaujímavé, či nie?!

Toto ale nie sú moje slová!

Toto vypovedal odborník, ktorý bol zamestnaný v telekomunikáciach viac ako tridsať rokov.  Má univerzitné vzdelanie so špecializáciou na elektro-magnetické javy, absolvoval študijný a vedecký výskum, čo viedlo k titulu Ph.D. v elektrotechnike s dôrazom na elektromagnetické polia a fyziku pevných látok. Ako výskumný vedec a produktový inžinier, bol priamo zapojený do programov a vývoja mobilných telefónov, mobilných rádio-frekvenčných zariadení, mikrovlnných telekomunikačných systémov, video displejov, ale aj výskumov biologických účinkov.

V jeho knihe sa dočítate  …pravdu. Prestanete slepo prijímať “vieru” telekomunikačných operátorov.

 Pár citátov z knihy –  Mobilný telefón/Ruská ruleta

 ” Môžme očakávať, že používateľ mobilného telefónu nebude nijako varovaný pred poškodením/zničením mozgového tkaniva, až do doby, kedy jeho (mozgové tkanivo) poškodenie bude také rozsiahle, že pokožka hlavy, ktorá žiarenie veľmi málo absorbuje, zaznamená ohrev (zvýšenie teploty). “

 

“Dnes vieme, že aj jedna, jediná expozícia nízkej úrovni rádiofrekvenčného žiarenia spôsobuje poškodenie DNA mozgovej bunky.”

 

Tak a čo teraz s tým … !?

Fakt: Nebol identifikovaný žiadny bezpečný stupeň žiarenia!

Žiadne vedecké štúdie na vytvorenie “bezpečnej úrovne” expozície neboli vykonané. Najnovšie vedecké poznatky jasne ukazujú, že biologické účinky sa môžu vyskytnúť pri netermálnych hladinách. Veda tiež ukazuje, že deti a rozvíjajúce sa tehotenstvo sú oveľa zraniteľnejšie voči týmto škodlivým účinkom. Agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) a Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) neurobili výskum nevyhnutný na definovanie bezpečnej úrovne, ktorej by verejnosť mohla byť vystaviť bez škodlivých účinkov.

V štúdii v roku 2015 (replikujúca predchádzajúce vedecké poznatky spájajúce RF s rizikom rakoviny) výskumníci uviedli:
“Keďže mnohé z účinkov podporujúcich nádor boli v našej štúdii pozorované pri nízkych až stredných expozičných hladinách (0,04 a 0,4 W / kg SAR) teda výrazne pod limitmi vystavenia pre používateľov mobilných telefónov, sú potrebné ďalšie štúdie na preskúmanie základných mechanizmov a predpokladáme, že tieto účinky podporujúce nádory môžu byť spôsobené metabolickými zmenami spôsobenými expozíciou. Naše zistenia môžu pomôcť pochopiť opakovane hlásené zvýšené výskyty nádorov mozgu u silných používateľov mobilných telefónov. “

Žiadna lekárska organizácia neurčila “bezpečnú úroveň” tohto (elektromagnetického)  žiarenia pre deti pri dlhodobom vystavení.

 

Keďže žiadne vlády na svete, ani ich ministerstvá, ani ostatné inštitúcie nás nedokážu ochrániť, je v dnešnej dobe našou prioritou a nutnosťou vykonať protiopatrenia, ktoré najefektívnejšie zabránia neustálemu poškodzovaniu organizmu práve z týchto neviditeľných, ale reálne existujúcich a merateľných zdrojov všade-prítomného žiarenia a vytvoriť si vo svojom domove priestor pre správnu a dostatočnú regeneráciu (najmä v noci).

Všetky zdroje v našom domove z dlhodobého hľadiska predstavujú záťaž na organizmus. Všimnite si, že všetky vážne choroby (napr. vysoký krvný tlak, cukrovka, …až po rakovinu) postihujú jednotlivcov až vo vyššom veku. Toto je možné jednoznačne priradiť funkcii času!
Prejavy diagnóz sú postupné, ale z medicínskeho hľadiska ignorované, až do doby, kedy lekár prehlási, že máte … takú alebo onakú diagnózu. Príčinu však nepoznajú.

Ponúkame vám možnosť predísť/vyhnúť sa vážnym zdravotným stavom.
Nechajte si upraviť spálne a detské izby podľa historicky overeného Geovital princípu.

Geovital princíp  – eliminovať, príp. znížiť úrovne jednotlivých meraných (fyzikálnych) veličín na čo najnižšiu možnú úroveň!

V prípade, že vám vyššie uvedené dáva zmysel a Vaše zdravia ako aj zdravie vašej rodiny je pre Vás prioritou – rád s vami prediskutujem vysoko-účinné riešenia, v súlade s Geovital princípom.

Rozhodnutie je na vás, majiteľov domu, bytu a rodičov svojich detí. Nikto to za vás neurobí. Nikto nemá záujem na vašom zdraví, ani na zdraví vašich detí.

 

Teraz sa možno pýtate, či je to naozaj až také vážne …  (?!)

V tomto linku sa dočítate  >>>

– Združenie poisťovacích spoločností Lloyd’s of London opustilo diskusiu o vplyve mobilných telefónov na zdravie.

– Rádiové žiarenie predstavuje zdravotné riziko. Lekári žiadajú nevyhnutné, dávno očakávané a oneskorené preventívne opatrenia.

– A ďalšie … a ďalšie dokumenty, ktoré bežný občan nevyhľadáva, lebo žije vo “viere”- že keďže sa to predáva – musí to byť bezpečné!

Opak je ale pravdou!!!
Používanie mobilov ako aj základňové stanice predstavujú obrovské riziko, ako vidno aj z postoja spol. Lloyd’s of London.

 

V prípade akýchkoľvek otázok-prosím neváhajte a kontaktujte ma emailom alebo priamo telefonicky na čísle +421 950 455 927, rád a zodpovedne odpoviem.

Ing. Miroslav Dudra
Geovital Territory Manager for Eastern European Countries
+421.950.455.927
sk.geovital.com

Máte otázku? – Nájdite odpoveď tu.

LINKS

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

 
2020-02-18T15:09:06+01:00 By |

About the Author:

Napriek dlhodobému priam ukážkovému stravovaniu sa, vyhýbaniu sa stresu, vyrovnaným rodinným vzťahom a pokojnému životu - u Miroslava v roku 2010 diagnostikovali nádor na mozgu. Toto ho vyburcovalo k hľadaniu možných príčin a priviedlo k vedeckej metóde využívanej bývalou rakúskou klinikou prírodnej medicíny Geovital už viac ako 3 desaťročia. V súčasnosti Ing. Dudra poskytuje odborné konzultácie, unikátne merania, aj vysoko efektívne riešenia ochrany zdravia človeka pred žiareniami v domovoch na území Slovenska a Česka. Ing.Miroslav Dudra je človek s osobitým záujmom o riešenia zdravotných problémov a špeciálne školený odborník v oblasti špecificky zameraného merania elektromagnetických žiarení - elektrosmogu na tele. Využíva viac než 30-ročné praktické skúsenosti s hľadaním skrytých príčin ochorení s pomocou ľuďom, ktorích životnou prioritou je úspešná prevencia a ochrana zdravia pred tzv. civilizačnými ochoreniami, ale aj tým ktorí už chorobami trpia. Cieľom jeho snahy je eliminovať neviditeľné, zdraviu škodlivé, ale fyzikálne preukázateľné elementy zaťažujúce náš organizmus a tak sa vyhnúť psychickému, fyzickému aj emocionálnemu stresu spojeného s vlastnou chorobou a obtiažami /a ich následkami/ alebo zdravotnými problémami svojich detí či blízkych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despite his long-term healthy eating style, avoidance of stress, balanced family relations and peaceful life - in 2010 Miroslav was diagnosed with a brain tumor, which was later successfully removed. This incited him to seek the possible cause, which led to the scientific methods used by a Austrian Clinic of Natural Medicine GEOVITAL. Today he successfully helps others be aware of and protect against the dangers of the ever-increasing amount of man-made radiation in our modern world to safeguard their health.

Leave A Comment