Elektrosmog podporuje spánkové apnoe

Čo hovorí veda o spánkovom apnoe-poruche regulácie dýchania?

Spánkové apnoe je jedným z najťažších ochorení na liečbu. Syndróm spánkového apnoe je poruchou regulácie dýchania, ktorá sa vyznačuje prestávkami v dýchaní s minimálne 10 sekundovým trvaním, a výskytom viac ako 10 prestávok na jednu hodinu spánku. Počiatočné príznaky zahŕňajú nadmernú dennú ospalosť, únavu, rovnako ako rad ďalších symptómov a sekundárnych ochorení medzi ktoré patria hlasné chrápanie s prestávkami v dýchaní, slabá koncentrácia a výkon, vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, depresie a problémy s potenciou.

Prestávky v dýchaní vedú k zníženému príjmu kyslíka a následne k opakujúcim sa signálom do mozgu so snahou ho prebudiť. Tieto signály nemajú za následok priame prebudenie, ale skôr prebúdzajú telesné funkcie, ako je rýchly tep a zvýšený krvný tlak. Výsledkom je neosviežujúci spánok, čo zvyčajne vedie k nadmernej dennej ospalosti.

Schlafapnoe_Mann

Abnormálne pauzy pri dýchaní trvajú dlhšie ako 10 sekúnd a vedú k zníženiu obsahu kyslíka v krvi. To vedie k nedostatku kyslíka dodávaného do tkanív; a to je to, čo vedie k vybudeným reakciam, ktoré reštartujú dýchanie. Toto všetko spôsobuje, že štruktúra/cyklus spánku je hrubo narušený a pokusy tela o regeneráciu sú výrazne obmedzené. Ľudia, ktorí chrápu a pociťujú ťažkú ospalosť počas dňa by mali zvýšiť svoje podozrenie, že zažívajú prerušenie dýchania počas spánku.

Rizikové faktory pri poruche regulácie dýchania/spánkového apnoe:

  • nadváha/obezita
  • nepriechodnosť, zapchanie dýchacích ciest
  • zväčšené hltanové mandle
  • oslabenie svalstva hltana
  • konzumácia alkoholu, práškov na spanie, fajčenie, ecstasy (MDMA)
  • poloha na chrbte s dozadu naklonenou dolnou čelusťou
  • zväčšenie mäkkých tkanív
  • elektrosmog / elektronické znečistenie

Pri neliečení spánkového apnoe, sa často vyskytujú chronické zdravotné problémy (napr. vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, mŕtvica, atď). V prípade podozrenia na spánkové apnoe je nutné posúdenie kvality spánku a prostredia pre spánok. Prostredníctvom analýzy spánku danej osoby je potom stanovené nakoľko je to vážne a významné, aby sa zahájila liečba.

Veda sa už desaťročia zaoberá diagnostikou a klinickým obrazom spánkového apnoe. Čo bolo pridané po prvýkrát je zahrnutie vonkajších faktorov a vplyvov životného prostredia, ako sú elektronické znečisťenie /elektrosmog/v spálni. Aj keď zástancovia tejto teórie sú stále v menšine, téma vplyvu elektrosmogu a problémy spájajúce sa s tým, sa postupne čoraz viac berú vážnejšie.

GEOVITAL Akadémia v posledných rokoch efektívne podporovala a podporuje množstvo pacientov, ktorí prejavujú sťažnosti týkajúce sa spánkového apnoe. Po mnoho rokov títo pacienti používali CPAP * zariadenia na podporu dýchania – nutné zlo pre užívateľov, ako aj pre ich partnerov. Zaujímavosťou je, že všetky posudky spální u pacientov trpiacich poruchou regulácie dýchania /spánkové apnoe/ odhalili zvýšené hodnoty elektronického znečistenia v dôsledku elektrického vedenia a vnútornej elektroinštalácie. Steny s vedením elektrických káblov v spálňach silne vystavovali posteľ a jej okolie do oblasti žiarenia.

 

Po inštalácii Geovital automatického odpájača elektrických obvodov a / alebo tienením, dve tretiny všetkých pacientov so spánkovým apnoe boli schopní žiť bez svojich CPAP zariadení – pauzy v dýchaní úplne vymizli, regulácia dýchania sa upravila!

*Pod CPAP (continuous positive airway pressure) sa rozumie aplikácia ventilačnej podpory formou kontinuálneho pozitívneho tlaku generovaného prístrojom. Môže byť aplikovaný neinvazívne nosovou, nosovo-ústnou, alebo celotvárovou maskou.

 

ODKAZY

 

About the Author:

Michael Greschek je geobiológom Akadémie pre radiačnu ochranu v Niederrhein-e. Mnoho rokov bol sám pacientom a trpel syndrómom spánkového apnoe. Len vďaka odtieneniu jeho spálne a odstráneniu elektrosmogu bol schopný vzdať svojho CPAP zariadenia.

Leave A Comment