Úspešne chránime vaše zdravie už viac ako 30 rokov|Akad©mia na ochranu zdravia pred žiareniami

Články

/Články
07. Feb. 2018

Mobilný telefón = Ruská ruleta

2018-02-08T11:19:38+01:00 By |

Ak použijete svoj mobil raz, dvakrát, desaťkrát denne alebo len pár krát za mesiac - veríte, že sa nič hrozné nestalo. Avšak zakaždým hrajete "ruskú ruletu", že práve "tentokrát" žiarenie nespôsobí nenapraviteľné poškodenie vášho mozgu, a že zdanlivo nepatrné poškodenie na veľmi malom ale konkrétnom mieste nebude mať za následok poškodenie tkaniva, DNA, alebo mutáciu chromozómov.

13. Dec. 2017

Top 10 faktov o mobiloch, Wi-Fi a elektromagnetickom žiarení

2017-12-13T16:17:22+01:00 By |

Žiadne vedecké štúdie na vytvorenie "bezpečnej úrovne" expozície neboli vykonané. Najnovšie vedecké poznatky jasne ukazujú, že biologické účinky sa môžu vyskytnúť pri netermálnych hladinách. Veda tiež ukazuje, že deti a rozvíjajúce sa tehotenstvo sú oveľa zraniteľnejšie voči týmto škodlivým účinkom. Agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) a Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) neurobili výskum nevyhnutný na definovanie bezpečnej úrovne, ktorej by verejnosť mohla byť vystaviť bez škodlivých účinkov.

05. Dec. 2017

Detská leukémia – WiFi – Elektromagnetický smog

2017-12-13T08:26:31+01:00 By |

V porovnaní s dospelou populáciou sú deti postihnuté rôznymi druhmi rakoviny. Takmer polovica rakoviny u detí je rakovina krvných buniek (leukémia a lymfóm) a najčastejšie iné malignity sú nádory centrálneho nervového systému a nádory, ktoré sa vyvíjajú z embryonálnych tkanív.

14. Oct. 2017

Čo spôsobuje závislosť na PC – Internete?!

2017-11-04T17:22:27+01:00 By |

Inžinier, ktorý prišiel s nápadom "Like" na Facebooku prirovnáva nové technológie ku heroínu. "Like" považuje za "jasný prejav pseudo-radosti. Povedal: „Naše efektívne technológie sa vymkli z rúk a priniesli neželané dôsledky.“ Mladí ľudia sa snažia ujsť pred týmito negatívnymi emóciami navodením pocitu odmeňovania ...

26. Feb. 2017

Klamstvo o 99,9% -nej účinnosti tienenia – Porovnanie s konkurenciou

2017-03-28T11:56:39+02:00 By |

Ste človek, ktorý rozumie škodlivosti prostredia v ktorom žije a máte chuť s tým niečo robiť? Nevyznáte sa však vo všetkých tých technickým veciach? Po prečítaní tohto článku-Vás neoklame žiaden predajca, pretože budete vedieť ako si tieniace materiály vybrať ...