Otázky a Odpovede

Otázky a Odpovede 2017-04-03T09:42:31+02:00

Chápeme, že máte otázky. Toto je veľmi kontroverzná, ale zaujímavá téma. Na niektoré otázky nájdete odpoveď nižšie, ak nie, napíšte nám a dozviete sa odpoveď.

———————————————————————————————————————
Konkurenčný produkt je lacnejší … časť 1 2017-04-20T13:18:19+02:00

Nuž, možno je to tak.
Každý máme nejakú konkurenciu. Nie sme sami (Geovital) zaoberajúci sa elimináciou, príp. minimalizáciou tzv. elektrosmogu. Dôležité ale je, s akým úspechom, za akým účelom a ako komplexne k tomu pristupujú ostatní.

Uznávam, že ak rozprávame o jednom produkte, možno sme drahší (na prvý pohľad). Ak ale rozprávame o celkovom prístupe, unikátnych meraniach a riešeniach, nie je na svetovom trhu nikto s kým by bolo možné porovnávať.

Účelom Geovital výskumu a vývoja tieniacich prvkov bolo dosiahnuť konzistentné výsledky pri uzdravovaní pacientov na našej klinike. K tomu nám pomáhali rozsiahle skúsenosti s vlastnými pacientami s chronickými zdravotnými ťažkosťami. Tie boli nevyhnutné a potrebné pre účinné a úspešné riešenia, ktoré navrhujeme pre tých, ktorí chcú problém s elektrosmogom raz a navždy vyriešiť.

Viac o lacných konkurenčných produktoch v časti 2.

Pri realizácii konceptu zdravej spálne existujú okrem tieniaceho náteru (rieši vysokofrekvenčné a nízkofrekvenčné polia) aj ďalšie faktory -špinavá elektrina, elektrické a elektromagnetické polia, geopatogénna záťaž, posteľ a matracový materiál. Tie sa jednoznačne musia brať do úvahy.

Preto, technicko-biologická analýza vykonaná školeným Geovital konzultantom je najlepšou a jedinou rozumnou cestou vpred. Táto téma nie je ťažká, ale je komplexná a zložitá. Teoretické alebo technické znalosti – nemajú tendenciu pomôcť ľuďom. Geovital so svojimi viac ako 30-ročnými praktickými skúsenosťami s prevenciou a ochranou zdravia, ktorá spočíva v úpravách spálni a detských izieb -áno.

 

 

 

 
Čo možem očakávať po realizácií tieniacich úprav? 2017-04-19T15:43:54+02:00

Pozrite si toto krátke video, ako sme znížili záťaž z vysokofrekvenčného žiarenia /cca. 4800 μV/ na prijateľné a historicky overené minimum /cca. 30 μV/.

Ochrana alebo prinavrátenie zdravia nie je možné bez eliminácie, príp. minimalizácie záťaže spôsobenej všadeprítomným elektrosmogom, hlavne v spálňach a detských izbách.

Naše overené a vedecky potvrdené metódy ochrany spočívajú v technických riešeniach. Tie vrátia Vaše telo, orgány, myseľ, nervový – obehový – cievny – hormonálny systém do prirodzenej rovnováhy (homeostázy), t.j. do stavu, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu zostáva v limitoch, ktoré umožňujú jeho normálne fungovanie. Tieto limity sú dnešnými modernými, najmä bezdrôtovými zariadeniami a elektroinštaláciou v našich domovoch neustále a bez prerušenia narúšané a to práve v nočnom spánku.

 
Existujú nejaké normy pre elektrosmog? 2017-04-19T14:41:34+02:00

Áno, existujú normy, ale je tu obrovský problém.

Najprv normy:

1./        Nariadenie vlády SR z 10. Mája 2006 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí

2./        Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

3./        Ústava Slovenskej republiky, čl. 44, Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva

Takže, kde je problém?

Pre body 1., 2., 3 vyššie uvedené platí:

–       Sú z mnohých hľadísk možným porušením základných ústavných práv na priaznivé životné prostredie, najmä a nielen pre skupinu „citlivá“ populácia

–       Bezpečnostné normy ICNIRP / z roku 1998 /, a teda aj Nariadenie vlády SR z 10. Mája 2006 a Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 sú zastarané a platnosť otázna

–       Bezpečnostné štandardy, ktoré platia na Slovensku, kopírujú odporúčania Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením [ICNIRP 1998]

–       Bezpečnostné normy ICNIRP  sú len odporúčania a sú výsledkom výskumu Medzinárodného zväzu elektrických a elektrotechnických inžinierov (IEEE), a boli vyvinuté tak, aby boli všeobecné a flexibilné, nie sú imperatívnymi normami pre bezpečnosť, nie sú posledným slovom v probléme, nie sú obranným múrom pre priemysel

–       Sú v jednoznačnom rozpore s klasifikáciou mikrovlnného žiarenia ako možného karcinogénu v skupine 2B podľa IARC

–       Bezpečnostné normy ICNIRP neberú do úvahy ne-termálne účinky žiarenia, ktoré nespôsobujú zohrievanie tkanív, ale pôsobia na ne iným mechanizmom / ne-termálnym /

–       Bezpečnostné normy ICNIRP nezohľadňujú predĺženú a nepretržitú dobu ožiarenia zo základňových staníc BTS

–       Nezohľadňujú biologicky podložené štandardy pre verejné expozície elektromagnetickým poliam, ktoré volali po preventívnych opatreniach voči expozícii EMP na základe dostupných vedeckých dôkazov – BioInitiative 2007-2012

–       Ignorujú zdravotné riziká neionizujúceho žiarenia, ktoré Európska agentúra životného prostredia porovnávala a naliehavo odporúčala zaviesť preventívny prístup ohľadom EMP

–       Ignorujú správu „Potencionálneho nebezpečenstva elektromagnetických polí a ich vplyvov na životné prostredie“ Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z mája 2011, ktoré odporúča rad preventívnych opatrení pre členské štáty Rady Európy s cieľom chrániť ľudí a životné prostredie, najmä zo strany vysokofrekvenčných elektromagnetických žiarení.

V jednohlasne odsúhlasenej rezolúcii z roku 2011 Európska rada žiada upustenie od súčasných, neudržateľných noriem v oblasti bezdrôtovej komunikácie.

Čo nám ostáva?

Len sa chrániť. Normy, vlády a nariadenia nás neochraňujú.
Pozrite sa na minimalizáciu expozície z vysoko-frekvenčného žiarenia, pred a po odtienení spálne.

 

 
Aké hodnoty elektrosmogu sú akceptovateľné? 2017-04-10T10:56:01+02:00

Toto je dobrá otázka.
Odpoveď je – NIKTO PRESNE NEVIE -.

Nikto presne nevie, záleží totiž na mnohých veciach ako napr. či je expozícia nepretržitá alebo sme jej vystavení len na kratšiu dobu, ako v napr. v aute. Limity sa líšia aj podľa expozície – počas spánku by mali byť nižšie /najnižšie/ ako v priebehu dňa. Tiež závisí na tom, či je osoba ešte zdravá alebo elektricky precitlivená (EHS).

Nezávislé výskumy naznačujú, že dlhodobý expozičný limit pre elektromagnetické polia pre zdravých ľudí je 1 miliGauss (0,1 microTesla, 100 nanoTesla). Ľudia s EHS ale potrebujú nižšie úrovne. Niekto pocíti úľavu pri 0,1 miliGauss, zatiaľ čo iný pri 0,01 miliGauss (0,001 microTesla, 1 nanoTesla).

To isté platí pre vysokofrekvenčné/rádiofrekvenčné/mikrovlnné žiarenie.

Výskumníci prichádzajú na to, že biologické účinky sú spôsobené už pri nižších a nižších úrovniach. Môže byť, že neexistuje žiadna úroveň, ktorá je úplne bezpečná, rovnako ako pri rádioaktívnom žiarení.

Pozrime sa na túto vec takto:
Nie tak dávno, bolo fajčenie považované za neškodlivé.
Dnes vieme, že fajčenie cigariet škodí.
Vieme tiež, že elektrosmog škodí.

Otázka je: “Koľko cigariet je ešte bezpečné vyfajčiť?”
Obdobne by znela otázka ohľadne bezpečných limitov, hodnôt pre “bezpečný” elektrosmog. Znie to absurdne, ja viem.


“AKÉKOĽVEK ZNÍŽENIE RIZIKA STOJÍ ZA TO”
“PRÍRODA JE JEDINÝ KONEČNÝ A BEZPEČNÝ LIMIT”

Našim cieľom je ochrana a/alebo prinavrátenie zdravia. Namerané hodnoty z technicko-biologickej analýzy sú posudzované na vysoko-kritickom základe, ktorý GEOVITAL získal po viac ako 20-ročných praktických skúsenostiach s pacientami na vlastnej klinike. Cieľom protiopatrení je eliminovať / minimalizovať pôsobenie akéhokoľvek žiarenia pomocou vysoko-účinných GEOVITAL tieniacich produktov.

 

 
Existujú vôbec nejaké dôkazy, že mi elektrosmog škodí? 2017-03-26T10:30:21+02:00

Často počúvam od mnohých:
– že nikto zatiaľ nepreukázal žiadnu spojitosť medzi poškodením zdravia a elektrosmogom
– že či tomu majú dávať za pravdu
– že či je to vôbec priorita chrániť sa pred elektrosmogom, a ak tak aká
– atď.

Existuje niekoľko desaťtisíc štúdií, ktoré ani nie je možné všetky preštudovať.
V angličtine uvádzam zopár výpovedí odborníkov, vedcov, lekárov a ďalších.

Odpoveď na otázku, či existujú nejaké dôkazy … Vám bude jasná.

William Rea, MD

Founder & Director of the Environmental Health Center, Dallas
Past President, American Academy of Environmental Medicine

“Sensitivity to electromagnetic radiation is the emerging health problem of the 21st century. It is imperative health practitioners, governments, schools and parents learn more about it. The human health stakes are significant”.

David Carpenter, MD

Professor, Environmental Health Sciences, and Director, Institute for Health and the Environment,
School of Public Health, University of Albany, SUNY
Co-Editor, The BioInitiative Report (www.BioInitiative.org)

Electromagnetic fields are packets of energy that does not have any mass, and visible light is what we know best. X-rays are also electromagnetic fields, but they are more energetic than visible light.  Our concern is for those electromagnetic fields that are less energetic than visible light, including
those that are associated with electricity and those used for communications and in microwave ovens. The fields associated with electricity are commonly called “extremely low frequency” fields  (ELF), while those used in communication and microwave ovens are called “radiofrequency” (RF)
fields. Studies of people have shown that both ELF and RF exposures result in an increased risk of cancer, and that this occurs at intensities that are too low to cause tissue heating. Unfortunately, all of our exposure standards are based on the false assumption that there are no hazardous effects at
intensities that do not cause tissue heating. Based on the existing science, many public health experts believe it is possible we will face an epidemic of cancers in the future resulting from uncontrolled use of cell phones and increased population exposure to WiFi and other wireless devices. Thus it is
important that all of us, and especially children, restrict our use of cell phones, limit exposure to background levels of Wi-Fi, and that government and industry discover ways in which to allow use of wireless devices without such elevated risk of serious disease. We need to educate decisionmakers
that ‘business as usual’ is unacceptable. The importance of this public health issue can not be underestimated.”

B. Blake Levitt

Former New York Times journalist and author of Electromagnetic Fields, A Consumer’s Guide to the
Issues and How to Protect Ourselves, and Editor of Cell Towers, Wireless Convenience? Or
Environmental Hazard?

“Ambient man-made electromagnetic fields (EMFs), across a range of frequencies, are a serious environmental issue. Yet most environmentalists know little about it, perhaps because the subject has been the purview of physicists and engineers for so long that biologists have lost touch with
electromagnetism’s fundamental inclusion in the biological paradigm. All living cells and indeed whole living beings, no matter what genus or species, are dynamic coherent electrical systems utterly reliant on bioelectricity for life’s most basic metabolic processes. It turns out that most living
things are fantastically sensitive to vanishingly small EMF exposures. Living cells interpret such exposures as part of our normal cellular activities (think heartbeats, brainwaves, cell division itself, etc.) The problem is, man-made electromagnetic exposures aren’t “normal.” They are artificial
artifacts, with unusual intensities, signaling characteristics, pulsing patterns, and wave forms, that don’t exist in nature. And they can misdirect cells in myriad ways. Every aspect of the ecosystem may be affected, including all living species from animals, humans, plants and even microorganisms
in water and soil. We are already seeing problems in sentinel species like birds, bats, and bees. Wildlife is known to abandon areas when cell towers are placed. Radiofrequency radiation (RF)— the part of the electromagnetic spectrum used in all-things-wireless today—is a known immune system suppressor, among other things. RF is a form of energetic air pollution and we need to understand it as such. Humans are not the only species being affected. The health of our planet may be in jeopardy from this newest environmental concern—added to all the others. Citizens need to call upon government to fund appropriate research and to get industry influence out of the dialogue. We ignore this at our own peril now.”

Camilla Rees, MBA

CEO, Wide Angle Health, LLC
Patient education and advocacy

“The U.S. spends over $2 trillion dollars on health care each year, of which about 78% is from people with chronic illnesses, without adequately exploring and understanding what factors— including EMF/RF—contribute to imbalances in peoples’ bodies’ in the first place. After reading
The BioInitiative Report, it should come as no surprise to policymakers, given the continually increasing levels of EMF/RF exposures in our environment, that close to 50% of Americans now live with a chronic illness. I grieve for people who needlessly suffer these illnesses and hold out the
hope that our government leaders will become more cognizant of the role electromagnetic factors are playing in disease, health care costs and the erosion of quality of life and productivity in America.”

Janet Newton
President, The EMR Policy Institute
www.EMRPolicy.org

“The radiofrequency radiation safety policy in force in the United States fails to protect the public. Currently in the US there are more than 260 million wireless subscribers, the demand that drives the continuing build-out of antenna sites in residential and commercial neighborhoods, including near schools, daycare centers, and senior living centers and in the workplace. The January 2008 report issued by the National Academy of Sciences committee whose task was to examine the needs and gaps in the research on the biological effects of exposure to these antennas points out that the
research studies to date do not adequately represent exposure realities. Specifically, the studies 1) assume a single antenna rather than the typical arrangements of a minimum of four to six antennas per site, thereby underestimating exposure intensities, 2) do not pertain to the commonly used
multiple-element base station antennas, thereby not taking into account exposures to multiple frequencies, 3) lack models of several heights for men, women, and children of various ages for use in the characterization of Specific Absorption Rate (SAR) distributions for exposures from cell phones, wireless PCs, and base stations and 4) do not take into consideration absorption effects of exposures from the many different radio frequency emitting devices to which the public is often simultaneously exposed. A federal research strategy to address these very serious inadequacies in the science on which our government is basing health policy is sorely needed now.”

Martin Blank, PhD

Associate Professor, Department of Physiology and Cellular Biophysics,
Columbia University, College of Physicians and Surgeons; Researcher in Bioelectromagnetics;
Author of the BioInitiative Report’s section on Stress Proteins.

“Cells in the body react to EMFs as potentially harmful, just like to other environmental toxins, including heavy metals and toxic chemicals. The DNA in living cells recognizes electromagnetic fields at very low levels of exposure; and produces a biochemical stress response. The scientific evidence tells us that our safety standards are inadequate, and that we must protect ourselves from exposure to EMF due to power lines, cell phones and the like, or risk the known consequences. The science is very strong and we should sit up and pay attention.”

Magda Havas, PhD

Associate Professor, Environment & Resource Studies, Trent University, Canada.

Expert in radiofrequency radiation, electromagnetic fields, dirty electricity and ground current. “Radio frequency radiation and other forms of electromagnetic pollution are harmful at orders of magnitude well below existing guidelines. Science is one of the tools society uses to decide health
policy. In the case of telecommunications equipment, such as cell phones, wireless networks, cell phone antennas, PDAs, and portable phones, the science is being ignored. Current guidelines urgently need to be re-examined by government and reduced to reflect the state of the science. There is an emerging public health crisis at hand and time is of the essence.”

Eric Braverman, MD

Brain researcher, Author of The Edge Effect, and Director of Path Medical in New York City and The
PATH Foundation. Expert in the brain’s global impact on illness and health.

“There is no question EMFs have a major effect on neurological functioning. They slow our brain waves and affect our long-term mental clarity. We should minimize exposures as much as possible to optimize neurotransmitter levels and prevent deterioration of health”.

Lennart Hardell, MD, PhD

Professor at University Hospital, Orebro, Sweden.
World-renowned expert on cell phones, cordless phones, brain tumors, and the safety of wireless
radiofrequency and microwave radiation.
Co-authored the BioInitiative Report’s section on Brain Tumors by Dr. Hardell

“The evidence for risks from prolonged cell phone and cordless phone use is quite strong when you look at people who have used these devices for 10 years or longer, and when they are used mainly on one side of the head. Recent studies that do not report increased risk of brain tumors and
acoustic neuromas have not looked at heavy users, use over ten years or longer, and do not look at the part of the brain which would reasonably have exposure to produce a tumor.”

Samuel Milham MD, MPH

Medical epidemiologist in occupational epidemiology.

First scientist to report increased leukemia and other cancers in electrical workers and to demonstrate that the childhood age peak in leukemia emerged in conjunction with the spread of residential electrification.

“Very recently, new research is suggesting that nearly all the human plagues which emerged in the twentieth century, like common acute lymphoblastic leukemia in children, female breast cancer, malignant melanoma and asthma, can be tied to some facet of our use of electricity. There is an urgent need for governments and individuals to take steps to minimize community and personal EMF exposures.”

Libby Kelley, MA

Managing Secretariat International Commission For Electromagnetic Safety;
Founder, Council on Wireless Technology Impacts;
Co-Producer of documentary, “Public Exposure: DNA, Democracy and the Wireless Revolution”; EMF environmental consultant and leading appellant in challenging the FCC Radio Frequency Radiation human exposure guidelines, 1997-2000. (www.icems.eu)

“Radiofrequency radiation human exposure standards for personal wireless communications devices and for environmental exposure to wireless transmitters are set by national governments to guide the use of wireless communications devices and for wireless transmitters. In the U.S., the
Food and Drug Administration and the Federal Communications Commission set these standards.

The Council on Wireless Technology Impacts considers these exposure standards to be inadequate as they are based on heating effects and do not accommodate the low level, cumulative exposure conditions in which the public now lives. These standards are also designed for acute, short term
exposure conditions and do not acknowledge the medical evidence pointing to increased risks and actual harm that results from chronic, intermittent exposure. Federal and State public heath agencies are not officially addressing what many concerned scientists and medical doctors now see
as an emerging public health problem. There are no health surveillance or remedial response systems in place to advise citizens about electromagnetic radiation exposure (EMR). As wireless technology evolves, ambient background levels increase, creating electrical pollution conditions which are becoming ubiquitous and more invasive. We strongly encourage consumers, manufacturers, utility providers and policymakers to reduce, eliminate and mitigate EMR exposure conditions and to support biologically based standards.”

prof. Livio Giuliani, PhD

Spokesperson, International Commission for Electromagnetic Safety (www.icems.eu)
Deputy Director, Italian National Institute for Worker Protection and Safety, East Venice and South
Tyrol; Professor, School of Biochemistry of Camerino University, Italy

The Venice Resolution, initiated by the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS) on June 6, 2008, and now signed by nearly 50 peer reviewed scientists worldwide, states in part, “We are compelled to confirm the existence of non-thermal effects of electromagnetic fields on living matter, which seem to occur at every level of investigation from molecular to epidemiological. Recent epidemiological evidence is stronger than before. We recognize the growing public health problem known as electrohypersensitivity. We strongly advise limited use of cell phones, and other similar devices, by young children and teenagers, and we call upon governments to apply the Precautionary Principle as an interim measure while more biologically relevant exposure standards are developed.”

Olle Johansson, Ph.D.

Associate Professor, The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; Author of the BioInitiative Report’s section on the Immune System.

“It is evident that various biological alterations, including immune system modulation, are present in electrohypersensitive persons. There must be an end to the pervasive nonchalance, indifference and lack of heartfelt respect for the plight of these persons. It is clear something serious has happened
and is happening. Every aspect of electrohypersensitive peoples’ lives, including the ability to work productively in society, have healthy relations and find safe, permanent housing, is at stake. The basics of life are becoming increasingly inaccessible to a growing percentage of the world’s
population. I strongly advise all governments to take the issue of electromagnetic health hazardsseriously and to take action while there is still time. There is too great a risk that the ever increasing RF-based communications technologies represent a real danger to humans, especially because of
their exponential, ongoing and unchecked growth. Governments should act decisively to protect public health by changing the exposure standards to be biologically-based, communicating the results of the independent science on this topic and aggressively researching links with a multitude of
associated medical conditions.”

Whitney North Seymour, Jr., Esq.

Retired Attorney; Former New York State Senator & United States Attorney, Southern District of NY
Co-Founder, Natural Resources Defense Council

“Electromagnetic radiation is a very serious human and environmental health issue that needs immediate attention by Congress. The BioInitiative Report is a major milestone in understanding the health risks from wireless technology. Every responsible elected official owes it to his or her
constituents to learn and act on its finding and policy recommendations.”

Abraham R. Liboff, PhD

Research Professor
Center for Molecular Biology and Biotechnology
Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida
Co-Editor, Electromagnetic Biology and Medicine

“The key point about electromagnetic pollution that the public has to realize is that it is not necessary that the intensity be large for a biological interaction to occur. There is now considerable evidence that extremely weak signals can have physiological consequences. These interactive
intensities are about 1000 times smaller than the threshold values formerly estimated by otherwise knowledgeable theoreticians, who, in their vainglorious approach to science, rejected all evidence to the contrary as inconsistent with their magnificent calculations. These faulty estimated thresholds are yet to be corrected by both regulators and the media.

The overall problem with environmental electromagnetism is much deeper, not only of concern at power line frequencies, but also in the radiofrequency range encompassing mobile phones. Here the public’s continuing exposure to electromagnetic radiation is largely connected to money. Indeed the tens of billions of dollars in sales one finds in the cell phone industry makes it mandatory to corporate leaders that they deny, in knee-jerk fashion, any indication of hazard.

There may be hope for the future in knowing that weakly intense electromagnetic interactions can be used for good as well as harm. The fact that such fields are biologically effective also implies the likelihood of medical applications, something that is now taking place. As this happens, I think it will
make us more aware about how our bodies react to electromagnetism, and it should become even clearer to everyone concerned that there is reason to be very, very careful about ambient electromagnetic fields.”

James S. Turner, Esq.

Chairman of the Board, Citizens for Health
Co-author, Voice of the People: The Transpartisan Imperative in American Life
Attorney, Swankin-Turner, Washington, DC

“According to the BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields—from electrical and electronic appliances, power lines and wireless devices such as cell phones, cordless phones, cellular antennas, towers, and broadcast transmission towers—we live in an invisible fog of EMF which thirty years of science, including over 2,000 peer reviewed studies, shows exposes us to serious health risks such as increased Alzheimer’s disease, breast cancer, Lou Gehrig disease, EMF immune system hypersensitivity and disruption of brain function and DNA. The public needs to wake up politicians and public officials to the need for updating the decades old EMF public health standards. This report tells how.”

L. Lloyd Morgan

BS Electronic Engineering
Director Central Brain Tumor Registry of the United States, Member Bioelectromagnetics Society,
Member Brain Tumor Epidemiological Consortium *

“There is every indication that cell phones cause brain tumors, salivary gland tumors and eye cancer. Yet, because the cell phone industry provides a substantial proportion of research funding, this reality is hidden from the general public. The Interphone Study, a 13-country research project,
substantially funded by the cell phone industry has consistently shown that use of a cell phone protects the user from risk of a brain tumor! Does anything more need to be said? It is time that fully independent studies be funded by those governmental agencies whose charter is to protect its
citizens so that the truth about the very damaging health hazards of microwave radiation becomes clear and well known.”

professor Jacqueline McGlade

Executive Director, European Environmental Agency
Advisor to European Union countries under the European Commission

“There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Appropriate, precautionary and proportionate actions taken now to avoid plausible and potentially serious threats to health from EMF are likely to be seen as prudent and wise from future perspectives.”

 
Viete pomôcť aj EHS ľuďom? 2017-03-26T17:48:26+02:00

Ľudia s EHS musia byť veľmi opatrní na expozície z elektromagnetických polí a žiarení.
K EHS sa vo zvýšenej miere pridáva aj chemická citlivosť (MCS -Multiple Chemical Sensitivity) a alergie, a to bez toho, aby o tom títo ľudia vedeli. Ich prejavy sú lekármi aj medicínou ignorované.

EHS osoby musia byť nadmieru opatrní, čo a akým spôsobom budú veci ohľadne elektrosmogu riešiť. Je to pre nich nesmierne dôležité!

Riešenia pre osobu s EHS vyžadujú celkovo iný prístup, a to aj vzhľadom na použité meracie prístroje. Tie musia byť maximálne citlivé, čo mnohé bežne zakúpené nie sú. Namerané hodnoty sa musia posudzovať oveľa kritickejšie ako pre zdravé osoby! Inak ľudia s EHS nedosiahnú tak očakávanú úľavu, aj napriek tomu, že investovali nemalé peniaze do protiopatrení.
Ak aj merací prístroj vykazuje “nulové” hodnoty, neznamená to, že problém je vyriešený. To môže len znamenať, že meraná hodnota je nižšie než citlivosť meracieho prístroja, príp., že bol použitý prístroj, ktorý vôbec neumožňuje vyhodnotiť záťaž na človeka. Žiaľ, takmer všetci “ktorí merajú elektrosmog” ich používajú.

Navrhnuté riešenia (aj pre osobu s EHS) musia spĺňať mnohé kritéria, … tu patrí aj výber tieniacich prvkov, ktoré nespôsobia zhoršenie zdravotného stavu danej osoby

Kameň úrazu č 1, pre mnohých.

Napr.:
Náter od konkurenčnej spoločnosti, ktorý si môžete zakúpiť aj na Slovensku a Česku obsahuje 2 zložky:

1./ toxickú látku, postihujúcu ľudský imunitný systém, a klasifikovanú ako dráždivú pre pokožku, oči a pľúca
2./ látku s vysokou toxicitou, ktorej deriváty môžu spôsobiť precitlivenosť priamym kontaktom alebo prostredníctvom vzduchu

Výpoveď EHS osoby po aplikácii náteru od konkurenčnej spoločnosti:

Problém bol v tom, že ja som sa v tej izbe cítila úplne katastrofálne, až tak, že som musela čo najrýchlejšie opustiť byt, bývala som potom u otca a priateľ týždeň zoškrabával tú farbu.

GEOVITAL náter T98 Alpha neobsahuje žiadnu toxickú látku a je bez Latexu.
Za posledných 20 rokov nebola hlásená žiadna negatívna skúsenosť.
Viac o náteri v tomto odkaze.

Kameň úrazu č 2.

Vo väčšine spální, mnohí “odborníci” nevedia ako vyriešiť nízkofrekvenčné elektromagnetické polia, a to len z dôvodu, že pomocou svojich meracích prístrojov to jednoducho nie je možné!
A práve tie (EMP) sú obrovským problémom, pretože spôsobujú stálu expozíciu. Dokonca, aj keď odpojíte každý spotrebič a zbavíte sa všetkých elektrických vecičiek v spálni, Vaše vystavenie sa týmto poliam zostane takmer rovnaké. Za takýchto okolností je nemožné očakávať dobrý spánok, úľavu a Vaše telo nebude schopné správne regenerovať!
Vy (nielen EHS) tak stratíte silu vo svojom boji proti účinkom elektromagnetického poľa, aj proti akémukoľvek inému zdravotnému problému.

 
Je táto stránka pre mňa? 2017-03-25T17:41:43+01:00

Pokiaľ sa radíte do akejkoľvek skupiny popísanej nižšie, tak ÁNO.

› táto problematika Vás jednoducho zaujíma
Elektrosmog vidíte ako hrozbu/ohrozenie Vášho života aj života Vašej rodiny
Začali ste pociťovať symptómy ako bolesť hlavy, migrény, nespavosť, nevysvetliteľnú vyčerpanosť, …
Už trpíte nejakou chorobou, príp. máte za sebou nespočetné množstvo vyšetrení s konečným prehlásením, že Vám nič nie je, ale Vy to tak necítite
Ste svojim lekárom posielaný na psychiatriu, keďže Vám nevie pomôcť a o EHS /ElektroHyperSenzitivita/ Váš lekár vie len málo, ak vôbec, a prečo by aj mal
Pred Vašim domom alebo v jeho blízkosti sa má postaviť, príp. už stojí základňová stanica mobilného operátora, a Vy neviete, či Vám to škodí alebo nie
Máte doma alebo od susedov Wi-Fi signál a znepokojuje Vás to
Ste tehotná, príp. máte malé deti a trápi Vás ich budúcnosť

 
Mali by ste spolupracovať na eliminácii elektrosmogu s GEOVITAL? 2017-03-21T14:47:26+01:00

GEOVITAL, klinika prírodnej medicíny, pracuje v súlade s lekárskymi požiadavkami a tie sú oveľa kritickejšie ako odporúčania stavebnej biológie. Našim jediným cieľom je ochrana a podpora Vášho zdravia, príp. jeho prinavrátenie. Dokážeme to znížením alebo odstránením potenciálnych zdravotných záťaží z elektrosmogu. Vaše telo a zdravie bude prekvitať v prostredí, ktoré bolo upravené podľa našich striktných, praxou overených a nekompromisných pravidiel.

Ide o ZDRAVIE !!!

 
Prečo by ste si mali dať vyhotoviť GEOVITAL technicko-biologickú analýzu, časť 1.? 2017-03-21T14:47:16+01:00
 
Prečo by ste si mali dať vyhotoviť GEOVITAL technicko-biologickú analýzu, časť 2.? 2017-03-21T14:47:05+01:00
 
Sú riešenia eliminácie elektrosmogu podľa GEOVITAL finančne náročné? 2017-04-19T18:05:57+02:00

Na prvý pohľad sa môžu naše riešenia zdať finančne nákladné, ale nenechajte sa pomýliť.

Uveďme si jednoduchý príklad: ak je cena rodinného domu 200 000 eúr a úprava spálne 2 000 eúr, tak je to presne 1 %. Ešte stále sa Vám zdá, že je to veľa na ochranu svojho zdravia a života?

Naša moderná spoločnosť, so svojou neustále rastúcou technickou vyspelosťou a ignoráciou, prináša s tým spojené aj dôsledky. Preto si odpovedzte na tieto otázky:

  1. Som pripravený/á ich znášať za cenu postupnej straty vitality a zdravia? Za cenu psychického, fyzického aj emocionálneho stresu z vlastnej choroby alebo choroby mojich blízkych?
  2. Kto má nezištný záujem o moje zdravie alebo zdravie mojich detí?
    Lekári ? Kamarati ? Susedia ? alebo ja ?V súlade s poznaním prírodnej medicíny, geo-biologických a zdravotných noriem, GEOVITAL vyvinul jedinečné postupy merania, návrhy riešenia a unikátne meracie prístroje. Tie boli vyvinuté pri finančne náročnom výskume a to sa nevyhnutne odráža v cene. Ich efekt je ale zaručený a sú neodmysliteľnou súčasťou pri odhaľovaní záťaží z elektrosmogu.

GEOVITAL prináša už viac ako 30-rokov jedinečné produkty, jedinečný prístup, zdravších, lojálnych a spokojných zákazníkov po celom svete.

 
Čo robí GEOVITAL takým jedinečným, iným? 2017-03-21T14:46:41+01:00

Naša cesta začala deň pred Vianocami 1982 (v 2017 to je 35 rokov dozadu) diagnózou rakoviny manželky jedného teraz už emeritného riaditeľa, a úspešným odvrátením operácie a chemoterapie. Odvtedy sme urobili obrovský krok, ktorý môžete pocítiť aj Vy, alebo Vaši blízki, ak sa rozhodnete s nami spolupracovať.

GEOVITAL víziou je, že ochrana pred žiarením musí mať prospech pre všetkých. Zdravotné problémy v spojitosti so žiareniami sme osvetľovali od samého začiatku. Zdravie totiž vidíme ako dôležitú osobnú a sociálnu hodnotu, ktorej význam je často prvýkrát uznaný až počas choroby alebo vo vyššom veku.

Naše metódy merania aj riešenia sú vedecky podložené a mnohé štúdie preukázali ich účinnosť. Po úpravách v spálňach chronicky chorí pacienti boli vyliečení v priebehu 3 mesiacov.

 
Kto by mal využiť služby GEOVITAL? 2017-03-21T14:46:30+01:00

Jednoducho povedané – každý. Boli by sme radi, keby to tak bolo.

Na druhej strane, sme ľudia s rôznymi príjmami aj chápaním.
Náš prístup a riešenia sú navrhnuté tak, aby nedávali len pocit, že bolo “niečo” urobené pre elimináciu alebo zníženie účinkov elektrosmogu. Sú navrhnuté, aby poskytli svetovo najúčinnejšiu ochranu Vášho zdravia bez akýchkoľvek kompromisov (ako je finančná náročnosť a pod.).

 
Pre koho GEOVITAL riešenia nie sú? 2017-03-21T14:46:20+01:00

Vplyv dnešného prostredia sa stáva pre mnohých z nás ťažko znášanlivý.
Nech sa na to pozrieme z akejkoľvek strany, cítime, že ubrániť sa nie je ľahké. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj riešenia eliminácie elektrosmogu a pokiaľ sa spoliehate na jednoduché a lacné, GEOVITAL riešenia pre Vas nebudú vhodné. Samozrejme, že iné riešenia existujú, a pre mnohých obchodníkov predstavujú “pekný” zisk, žiaľ pre Vás znamenajú len stratu peňazí a falošnú nádej. Rozhodnutie je na Vás.

 
Dajú sa u Vás zapožičať meracie prístroje? 2017-03-21T14:46:05+01:00

Nie, a to z 3 dôvodov:

1. Meracie prístroje, ktoré neumožňujú merať zaťaženie z elektrosmogu priamo na tele, možno prehlásiť za nepoužiteľné. Kto takýmito prístrojmi prevádza meranie, sa s veľkou pravdepodobnosťou dopúšťa fatálnych chýb, ohrozuje svoj alebo Váš život a necháva seba, príp. klienta v mylnej domnienke o vhodnosti meraného prostredia, a aj následného riešenia. Klienta to ale stojí nemalo peňazí … s vysoko pochybným výsledkom!

2. Aj keby ste bol/a osoba s technickým vzdelaním v obore, povedzme elektrotechniky, použitím bežných meracích prístrojov /nemerajú expozície na tele/ si nebudete v žiadnom prípade istý či merané prostredie bude alebo nebude spôsobovať záťaž na organizmus!

“Tak ako fonendoskop z Vás neurobí lekára, tak ani zapožičaním meracích prístrojov sa nestanete expertom na elimináciu elektrosmogu.”

3. Ďalší dôvod, prečo zapožičiavanie meracích prístrojov nedáva zmysel je, že namerané hodnoty expozície nebudete vedieť vyhodnotiť pokiaľ nie ste špeciálne vyškolený. V skutočnosti naozaj nemôžete vedieť v akej záťaži organizmus-telo je. A keďže z merania vyplývajú riešenia, nie je ani možné, aby akýkoľvek návrh (bez merania záťaže na tele) bol prijateľný a poskytol záruku, že Vaše peniaze neboli “vyhodené” a  zdravie kompromitované!

 
Prečo sa zameriavame práve na spálne a detské izby? 2020-02-20T10:01:27+01:00

Spálne sú presne definovaným priestorom a ich jediným účelom je kvalitný spánok a regenerácia organizmu. Celý deň sme totiž vystavení negatívnym vplyvom životného prostredia, ktoré nedokážeme ovplyvniť (v práci, na ulici, v kaviarni, .. .
Naopak, vo svojom dome alebo byte si môžete vytvoriť prostredie také aké chcete. A práve spálne a detské izby upravené podľa GEOVITAL princípov Vám poskytnú potrebnú ochranu, aby Vaše telo mohlo prirodzene zregenerovať, a to počas pre telo “najdôležitejšej” časti dňa (noc).

Zdravotné účinky z elektrosmogu sa u človeka prejavujú postupne a nebadane v priebehu rokov. To je dôvod prečo mnohí z nás, ale hlavne odborníci z lekárskeho prostredia, tieto účinky a ich symptómy ignorujú.

Ako klinika prírodnej medicíny sa už viac ako 30 rokov úspešne zaoberáme odhaľovaním skrytých príčin tzv. civilizačných ochorení. Zameriavame sa výhradne na úpravu spálni, detských izieb, a to tak, aby vplyvy elektrosmogu boli buď eliminované, alebo minimalizované. Po jednoduchých úpravách dochádza k prirodzenej regenerácii a regulácii organizmu, a to počas 6-8 hodín spánku.

Riešenia na elimináciu, resp. minimalizáciu účinkov vychádzajú z technicko-biologickej analýzy. Tieniace prvky sú jednoznačne navrhované tak, aby poskytovali najúčinnejšiu ochranu pred elektrosmogom. Našou prioritou je Vaše zdravie.

 
V ponuke máte aj matrace. Akú roľu hrajú v súvislosti s tým čo robíte? 2017-03-25T17:44:48+01:00

Matrace sú neoddeliteľnou súčasťou spálne a už v roku 1982 sme zistili, že spôsobujú skrytú intoleranciu. Množstvo matracových materiálov bolo, a aj v dnešnej dobe je, náchylných na tvorbu baktérii a húb, a takmer všetky produkujú statický náboj. Pružiny a kovové časti postele fungujú ako veľká anténa priťahujúca žiarenia. Po únavnom a bezcennom hľadaní a testovaní /vyše 600 matracov/ vo viere, že sa nájde vyhovujúci matrac, ktorý by sme doporučili našim pacientom – sme boli nútení prísť s vlastným nápadom vyhotoviť matrac spĺňajúci kritické parametre, ktoré sme si určili.

Naše úsilie bolo odborne podporené terapeutmi, ortopédmi a praktickými lekármi z Vorarlberg, Rakúsko a výsledkom sú Physiologa® matrace.

Matrace sú súčasťou nášho komplexného riešenia zdravia, ktoré spočíva v rozpoznaní príčin a eliminácie, resp. minimalizácie záťaže, ktorú tieto príčiny spôsobujú v našom organizme na bunkovej úrovni. Vhodne aplikovanými meraniami, overenými postupmi a nami vyvinutými produktami dosahujeme preukázateľné výsledky, ktoré sú potvrdené aj dvoma /2/ vládnymi štúdiami.

 
Prečo Geovital matrace nie su v predajňach ? 2017-03-21T14:44:58+01:00
Geovital je spoločnosť zameraná na pomoc ľuďom. To, že vyrábame aj matrace je skôr nevyhnutnosť ako zámer. Čo chcem povedať je, že nie sme orientovaní na zisk, ale na pomoc. Po jednaniach s predajcami na Slovensku a Česku vyplynulo, že predajca očakáva rýchly predaj a ich kalkulácia spočíva v ziskovosti za plochu na predajňach. To znamená, že výrobok vo vyššej cenovej kategórii je výrobok, ktorý sa nepredá v kvantite, a teda návratnosť nákladov za plochu je vysoká.
Mne osobne bolo povedané /predajcami/, že radšej budú ponúkať matrace v nižšej cen. kategórii. Nuž, nečudujem sa. Je naozaj jednoduchšie predať lacnejší, hoci aj nekvalitný produkt. Je to smutné, ale je to tak.
 
Nikde na Vašej stránke nevidím zloženie terapeutického matraca…? 2017-03-21T14:44:46+01:00

Čo sa týka materiálového zloženia – zloženie je chránené výrobcom. To je pochopiteľné.
Viac je popísane na stránke v záložke Fyzikálne vlastnosti peny alebo v tomto linku. Jedná sa ale o matrac s 5 patentami a chcem len spomenúť, že ani jeden matrac predávaný na Slovensku a v Česku nemá čo len jediný patent. Materiál bol vyvinutý z dôvodu nevyhovujúcich parametrov vyrábaných a ponúkaných matracov, čo sa ukázalo po zakúpení a testovaní vyše 600 matracov rôzneho typu od rôznych výrobcov.
Geovital matracový materiál bol vyvíjaný bez ohľadu na cenové vstupy, teda na zabezpečenie najvhodnejšieho materiálu, čomu zodpovedá nielen cena, ale aj jeho účinky.

Odporúčal by som prečítať recenzie od odborníkov na naše telo –
Čítajte kliknutím na tento link – Čo po testovaní matraca a vankúša povedali odborníci …. Čítajte, stojí to za to.
 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte a zodpovieme Vám.