Bioinitiative Report

Bioinitiative Report 2020-02-18T10:23:33+01:00

Bioinitiative Správa 2012

Pracovná skupina Bioinitiative je veľká skupina odborníkov so záujmom a hlbokými znalosťami o zdravotných účinkoch elektronického znečistenia. Najnovšia Bioinitiative správa vydaná v decembri 2012, bola daná dohromady 29 autormi z 10 rôznych krajín. Desiati /10/ z nich majú lekárske tituly (MD), 21 z nich ma PhD  a traja MSc, MA alebo MPH.

Jedná sa o nahromadenie dostupných výskumov z mnohých a rôznych hľadísk a zdravotných záťaží z expozície elektronickému znečisťovaniu. Je to odporúčanie pre vlády a tvorcov politiky. Ich posledná verzia z roku 2007  sa odvolávala mnohými na snahu bojovať  proti “pokrokom” v elektronickej komunikácii. Táto nová edícia dozaista predčí dopad predchádzajúcej.

Na osobnej úrovni, táto správa vám dá postrehy a potvrdenie o tom, aké zdravotné účinky alebo sťažností sú skutočne spojené s expozíciou zo žiarenia v domovoch a utvrdia vás v tom, že tienenie vášho domova je zodpovedný prístup pre každého, kto má za cieľ obnoviť si svoje zdravie a zdravie svojej rodiny, predísť zdravotným obtiažam alebo zoptimalizovať  plodnosť.

Stiahnite si správu – prestanete byť skeptický….

Tu si môžete stiahnuť poslednú Bioinitiative správu z roku 2012, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo nižšie a potom stlačte tlačidlo “Uložiť odkaz ako …”, mali by ste byť schopní uložiť si to do svojho počítača. Prípadne kliknite odkaz a čítajte vo svojom prehliadači.

Radi by sme poďakovali osobám zodpovedným za vyhotovenie tejto správy, za ich čas dať to dohromady a ponúknuť ju svetu a vládam. Sme si istí, že to bude mať pozitívny vplyv na ďalší vývoj.

Stiahnite si Bioinitiative správu

Niektoré názvy sekcií z tejto  1400+ stranovej správy: 

 • Existujúce štandardy expozície verejnosti
 • Dôkazy nedostatočnosti súčasných noriem
 • Dôkazy o účinkoch EMP na génové a proteínové expresie
 • Dôkazy o genotoxických účinkoch
 • Genetické účinky neionizujúceho elektromagnetického poľa
 • Dôkazy o stresovej reakcii (na stresové proteíny)
 • EMP-DNA interakcie
 • Dôkazy o účinkoch EMP na imunitný systém
 • Dôkazy účinkov na neurológiu
 • Účinky EMP z bezdrôtovej komunikácie na hematoencefalické bariéry
 • Dôkaz o nádoroch na mozgu (Epidemiologický)
 • Používanie bezdrôtových telefónov a dôkazy pre zvýšené riziko mozgových nádorov
 • Dôkazy o detskej rakovine (leukémia)
 • Veľmi nízke frekvencie magnetických polí – Produkcia Melatonínu- Alzheimerova choroba a rakovina prsníka
 • Vierohodné genetické a metabolické mechanizmy a veľmi slabé ELF MP na živé tkanivo
 • Elektromagnetické účinky expozície poľa na plodnosť a reprodukciu
 • Účinky EMP na plod a novorodenca
 • Autizmus (ASD) a EMP a RF

 

Praktické príklady geobiológie od začiatku do konca

QUICK-LINKS