Bez oddychu a bez spánku v domove dôchodcov

Abschirmung vom Schlafplatz

Tienenie v spálni

Pastor H. zmenil svoje bydlisko, aby znížil svoje pracovné zaťaženie. Presťahoval sa do domova dôchodcov v kláštore v Lauterachu. Po presťahovaní a prvej noci v novej izbe, sa rýchlo ukázalo, že minulé problémy sa vrátili – bolo potrebné rýchlo konať!

Po celé desaťročia, Pastor H. býval a bol silne zapojený do komunity v Sulzbergu. Pred mnohými rokmi sa začali objavovať rôzne problémy, ktorá ovplyvnili jeho spánok – mravčenie, napätie, únava, vyčerpanie a nepokojné noci. Geovital Akadémia Prírodnej Medicíny pomohla rýchlo a účinne obnoviť normálnosť v živote Pastora H.

Teraz, potom čo sa presťahoval do domova dôchodcov v kláštore Lauterach, všetky a rovnaké problémy sa vrátili. Telefonát do Geovital Akadémie bol rýchlo uskutočnený a naliehavé geobiologické meranie vykonané v spálni pastora. Výsledky merania, analýzy ukázali geopatogenné zaťaženie z mixu hornín a vodnej žily. Takisto znepokojujúca bola expozícia/ vystavenie sa elektrosmogu – elektrickému poľu z vnútornej elektroinštalácie (NF) a vysokofrekvenčnému (VF) vysielaču. Hodnoty boli nezvyčajne vysoké. Vo väčšine prípadov hodnoty prekračovali merateľný rozsah našich meracích prístrojov.

Geschlossener Baldachin

V prípade pastora H. bol zhotovený záves, keďže prerábka celej miestnosti by bola príliš nákladná. Ďalšou výhodou závesu je, že v lete nedovolí komárom prístup k pastorovi. Aktívne elektrické polia boli odstránené zapojením automatického odpájača elektrického obvodu v poistkovej skrinke a T98 Alpha ochranným náterom zadnej steny, ktorý bol potom uzemnený.

Po týchto úpravách, pastor H. znovu našiel pokojný spánok a vitalitu dostatočnú pre zostávajúce cirkevných povinností v domove dôchodcov.

Geobiologické meranie a náprava sa konala na konci roka 2011.

 

ODKAZY

 

About the Author:

Diagnóza rakoviny v rodine a úspech s alternatívnymi terapiami motivovali Patricka študovať prírodnú medicínu, biorezonanciu a stavebnú geobiológiu. Patrick je riaditeľom GEOVITAL AU / NZ / NL, ďalej je GEOVITAL inštruktorom, publikuje a prednáša celosvetovo o radiačnej ochrane zameranej na pacienta.

Leave A Comment