pvdburght

About Patrick van der Burght

A family brush with cancer and success with complementary therapies motivated Patrick to study naturopathy, various types of bioresonance and building Geobiology. Patrick is director of Geovital International (Outside Europe), is a Geovital instructor, author and international speaker on patient focused radiation protection.
19. Apr. 2016

Čo je Tencel®

2016-10-14T14:59:19+02:00 By |

To na čom spíme, tretinu svojho života, hlboko ovplyvňuje náš život. Physiologa® matrace vyrábané spoločnosťou Geovital® sú výsledkom dlhej snahy riešiť bežné zdravotné problémy zo záťaže, ktoré spôsobujú komerčne vyrábané matrace.