marcwirth

About Marc Wirth

Ako geobiológ a stavebný biológ (IBN) Dip. Ing. (FH), Marc Wirth, vďaka svojim 18 ročným skúsenostiam, hrá dôležitú úlohu pri plánovaní mnohých nových budov. Nie je len oboznámení so súvisiacim chorobami pacientov, ale pozná technické detaily a protiopatrenia ako vytvoriť zdravší životný priestor a zlepšiť životy druhých. Jeho motto je: "Až keď človek zažije zdravotné problémy a následne zrealizuje naše /Geovital/ riešenia, vtedy pochopí, o čom hovoríme ..."
15. May. 2015

Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 1

2020-02-18T15:13:16+01:00 By |Tags: , , , , |

Opakovane bolo zdokumentované, že tam, kde sa nachádzajú silné magnetické polia, sa zvyšuje počet prípadov leukémie. Pred niekoľkými rokmi sme mali 5 prípadov leukémie malých detí. Štyri z nich ....

15. May. 2015

Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 2

2016-10-14T14:59:21+02:00 By |Tags: , , , |

Zoberte so sebou na večernú prechádzku neónovú žiarivku a podržte ju vo vzduchu pod vedením napätia - budete ohromený tým, ako sa žiarivka zažne - to je dôkaz ....

15. May. 2015

Magnetické polia a elektronické znečistenie z transformátorov a elektrického vedenia – časť 3

2020-02-18T15:13:46+01:00 By |Tags: , , , |

Čo robiť v prípade zisteného žiarenia v súvislosti s transformátorom, vedením vysokého napätia a lebo vedeniami elektrickej železničnej trate alebo električiek? Najprv musíme tento problém rozdeliť na dve časti: elektrické polia a magnetické polia.