7-Násobné Zvýšenie Rizika Rakovinových Nádorov na Mozgu

Vedci žiadajú WHO o klasifikáciu na “karcinogénne”

Švédska skupina vedená profesorom Hardellom vyhodnotila údaje o účinkoch žiarenia mobilných telefónov na mozog u vzorky(1). Výsledkom bolo zistené až 7,7-násobné zvýšenie rizika vnútrolebečného nádoru pri dlhodobom užívaní mobilných telefónov a DECT /bezšnúrových/ telefónov po dobu viac ako 20 rokov. Tento výsledok potvrdzuje klasifikáciu WHO o neionizujúcom žiarení ako “pravdepodobne karcinogénnom” (stupeň 2B) z mája 2011. Profesor Hardell žiada, aby žiarenia z mobilných telefónov boli zaradené do vyššieho stupňa /2B/ ako “karcinogénne” (úroveň 1).

Mobile phone radiation

Žiarenia z mobilných telefónov

Prof. Franz Adlkofer viedol štúdiu REFLEX EÚ, ktorá po prvýkrát v laboratóriu ukázala potenciál vzniku rakoviny z GSM a UMTS. Je povzbudený profesorom Hardellom a potvrdil: ” že obdobie latencie od začiatku do vypuknutia nádoru u dospelých je zvyčajne dva až štyri desaťročia. Vzhľadom na to, že spoľahlivosť z hľadiska posúdenia rizika sa s dobou trvania expozície zvyšuje, táto štúdia je oveľa lepšia ako všetky predchádzajúce z hľadiska významu.”  (PDF)

Jörn Gutbier, predseda životného prostredia a organizácie na ochranu spotrebiteľov “Diagnose Funk“, hovorí o alarmujúcom výsledku, pretože bezdrôtové “hry”, smart telefóny a tablety sú pôvodom zlosti u detí a dospievajúcich a veľmi intenzívne sa používajú. ” Tieto alarmujúce výsledky renomovaných epidemiológov vyžadujú konzistentné povedomie rodičov, pedagógov, detí a dospievajúcich “.

Geovital už roky varuje, a to najmä užívateľov mobilných telefónov, aby mysleli na fyzickú radiačnú ochranu. Púzdra na ochranu pred žiarením neposkytujú 100 % ochranu, ale znižujú riziko vystavenia na 70-90 % /takže výrazne/ v závislosti na veľkosti telefónu! Konkrétne, hlava a mozog sú ochránené. Je to jednoduchý a lacný spôsob ako sa chrániť.

Nie je náhodou, že v dôsledku takéhoto výsledku výskumu, jedna z najväčších poisťovní na svete, Swiss Re zaradila mobilné telefóny do najvyššej úrovne rizika.

( 1 ) Vzorka – štúdia o spojení medzi malignými mozgovými nádormi diagnostikovanými v rokoch 2007 a 2009 a používaním mobilného a bezdrôtového telefónu. Vzorka – štúdia o vzťahu medzi zhubnými mozgovými nádormi diagnostikovanými v rokoch 2007 a 2009 a používaním mobilných a bezdrôtových telefónov. Hardell L, Carlberg M , Söderqvist F, Hansson Mild K ; Int J Oncol 2013  (PDF – plné znenie správy)

ODKAZY 

 

About the Author:

Diagnóza rakoviny v rodine a úspech s alternatívnymi terapiami motivovali Patricka študovať prírodnú medicínu, biorezonanciu a stavebnú geobiológiu. Patrick je riaditeľom GEOVITAL AU / NZ / NL, ďalej je GEOVITAL inštruktorom, publikuje a prednáša celosvetovo o radiačnej ochrane zameranej na pacienta.

Leave A Comment